Ruimteonderzoeker Kees de Jager overleden

Kees de Jager (1921 – 2021) maakte Nederland tot wereldspeler in ruimteonderzoek

Precies vier weken na zijn 100e verjaardag is Kees de Jager op donderdag 27 mei overleden. Ruimtefysicus Cornelis de Jager was een pionier van wereldfaam in het ruimteonderzoek. Vanuit zijn basis in Utrecht verwierf hij bekendheid als hoogleraar in de ruimtefysica, oprichter en directeur van het Laboratorium voor Ruimteonderzoek en als directeur van sterrenwacht Sonnenborg.

Kees de Jager thuis op Texel
Kees de Jager thuis op Texel - foto: New Scientist/Danny Schwartz

Op 29 april jongstleden werd nog een bronzen plaquette onthuld met een portret van Kees de Jager op de buitenmuur van de Utrechtse sterrenwacht Sonnenborgh, ter gelegenheid van zijn 100e verjaardag.

Henk Kummeling, Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht: “Kees de Jager wordt wel de nestor van de Nederlandse sterrenkunde genoemd. Ook internationaal verwierf hij grote faam met zijn onderzoek. Als gedreven popularisator van wetenschap gaf hij ontelbare lezingen en dat tot op zeer hoge leeftijd. Als aimabel mens en leermeester is hij een grote bron van inspiratie geweest voor generaties (amateur-) sterrenkundigen. Kees de Jager heeft door zijn pionierswerk op een geweldige manier bijgedragen aan de reputatie van de Nederlandse wetenschap en de Universiteit Utrecht in het bijzonder. Veel van zijn ideeën ontstonden in de Utrechtse Sterrenwacht Sonnenborgh. De plaquette die daar ter gelegenheid van zijn honderdste verjaardag recent is onthuld, symboliseert de grote schatplichtigheid van de UU aan deze bijzondere wetenschapper.”

De Jager keerde na zijn pensioen terug naar zijn geboortegrond Texel en werkte daar als vrijwilliger bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee. Hij overleed thuis in alle rust.