Ruim 9 miljoen voor vier Utrechtse onderzoeks-projecten door nieuwe financiering NWO

Geld voor samenwerkingen tussen universiteiten en maatschappelijke partners

Vier Utrechtse projecten krijgen financiering van de zogeheten Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). In totaal gaat het om zo'n 9,25 miljoen euro voor de consortia die door de Universiteit Utrecht en/of UMC Utrecht geleid worden. In een vijfde project (van bijna negen miljoen euro) is de Universiteit Utrecht één van academische partners.

De NWA-ORC-financiering beloont 17 onderzoeksconsortia met in totaal 61 miljoen euro. Bijzonder aan deze nieuwe financiering is dat het gebruikt wordt voor samenwerkingen tussen kennisinstellingen en maatschappelijke partners – om samen urgente vraagstukken te onderzoeken. Bovenop die 61 miljoen dragen ook deze partners nog geld bij. 

'Wij geloven sterk in het idee dat onderzoek sterker wordt als je het samen met externe partners doet'

Henk Kummeling, rector magnificus aan de Universiteit Utrecht, is verguld met de Utrechtse toekenningen. “Juist omdat deze beurzen bedoeld zijn om samenwerkingen buiten de universiteit aan te gaan. Wij geloven sterk in het idee dat onderzoek sterker wordt als je het samen met externe partners doet. Alleen door ook buiten de muren van de academie te kijken, kun je grote, maatschappelijke problemen oplossen. Dat zijn wij al langer mee bezig, bijvoorbeeld met onze hubs, en we zijn erg blij dat NWO met deze beurzen ook nadrukkelijk in die richting beweegt.”

Het gaat om de volgende projecten:

Bodemdaling in Nederland - Projectleider: Esther Stouthamer van de faculteit Geowetenschappen

Bodemdaling in Nederland is een actueel en complex probleem in steden en poldergebieden, waarvoor toenemend aandacht bestaat. Oude oplossingen werken niet meer goed. Dit project gaat investeren in het modelleren van de bodemdaling. Daarnaast ontwikkelt het nieuwe omgangsvormen, zodat beslissingen over maatregelscenario’s zijn gebaseerd op feitelijke kennis. Klik hier voor meer informatie over dit project. Toekenning NWO: 4,4 miljoen euro

Marcel Bouvy

Het voorkomen van een opioïde-epidemie in Nederland – Projectleider: Marcel Bouvy van de faculteit Bètawetenschappen

Opioïden zijn nuttige pijnstillers, maar ze hebben ook nadelen. Het gebruik in Nederland neemt sterk toe. Om een epidemie van misbruik zoals in de VS te voorkomen, gaat het consortium onderzoek doen naar oorzaken en gevolgen van de toename. Ook wordt onderzocht hoe problematisch gebruik van opioïden kan worden verminderd. Voor meer informatie over dit project, klik hier. Toekenning NWO: 1,8 miljoen euro

Een goede risicoschatting bij zwangere vrouwen in Ghana – Projectleider: Rick Grobbee, Universiteitshoogleraar, tevens werkzaam bij UMC Utrecht

Een betere risicoschatting in de zwangerschap op slechte uitkomsten voor moeder en kind zorgt dat de juiste zorg, op het juiste moment aan de juiste vrouw gegeven kan worden. Dit project gaat in Ghana onderzoeken hoe zorgverleners risicoschatting op een respectvolle manier kunnen gebruiken en hoe ze vrouwen kunnen betrekken in het besluitvormingsproces. Toekenning NWO: 1,3 miljoen euro. 
 

Een betere, individuele behandeling voor kinderen met autisme - projectleider: Hilgo Bruining van het UMC Utrecht

Autisme is een veelvoorkomende ontwikkelingsstoornis bij kinderen waar nog geen goede behandeling voor bestaat. De onderzoekers van dit project hopen op grond van hersenmetingen te kunnen bepalen wat voor ieder individueel kind de beste behandeling is. Dit moet uiteindelijk het behandelsucces vergroten en de belasting voor het kind verminderen. Toekenning NWO: 1,8 miljoen euro

Het risico op de uitbraak van infectieziekten - projectleider: Marion Koopmans (Erasmus Medisch Centrum) - UU en UMC Utrecht zijn partner

Onderzoekers van de faculteit Diergeneeskunde zijn ook betrokken bij een project dat geleid wordt door de Erasmus Universiteit Rotterdam. Dit consortium gaat binnen het Netherlands Centre for One Health onderzoek doen naar hoe veranderingen in klimaat, landschap, waterbeheer en reizen bijdragen aan het risico op de uitbraak van infectieziekten. Hiervoor heeft NWO een bedrag van bijna negen miljoen euro onderzoeksgeld toegekend, aangevuld tot tien miljoen door bijdragen van zeven publieke organisaties die meewerken in het onderzoek. Klik hier voor meer informatie over dit project. Toekenning NWO: 9 miljoen euro