7 maart 2017

Digitalisering in de universiteitsbibliotheek

Ruim 50.000 historische titels worden online toegankelijk gemaakt

Vanaf maart worden 50.000 titels uit de Universiteitsbibliotheek Utrecht gedigitaliseerd in samenwerking met Google en de Koninklijke Bibliotheek (KB). De digitalisering ligt in het verlengde van ontwikkelingen op het gebied van open science. De historische werken worden voor iedereen online toegankelijk gemaakt.

Open science

De Universiteitsbibliotheek Utrecht streeft ernaar zoveel mogelijk werken uit de collectie te digitaliseren om het online beschikbaar te stellen voor onderzoek en onderwijs. In twee projecten worden ruim 50.000 werken gescand en gedigitaliseerd:

  1. Een digitaliseringsproject met Google en de KB
  2. Het Metamorfoze project in samenwerking met de KB

Het gaat om titels die in Nederland of in het Nederlands zijn verschenen. Deze titels komen wereldwijd gratis beschikbaar via Delpher. De titels die in samenwerking met Google worden gedigitaliseerd komen ook in Google Books.

Digitaliseringsproject Google & KB

Google digitaliseerde wereldwijd al meer dan 30 miljoen titels en in 2010 sloot het bedrijf een overeenkomst met de KB om Nederlandse titels zoveel mogelijk in Google Books te krijgen. Nadat de KB een groot deel van de eigen collectie digitaliseerde, werden Nederlandse universiteitsbibliotheken bij het project betrokken. De universiteitsbibliotheken van Amsterdam en Leiden gingen al voor. Nu is het de beurt aan de Universiteitsbibliotheek Utrecht om circa 32.000 titels van tot 1900 samen met Google te digitaliseren.  

Metamorfoze

Metamorfoze is het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed dat is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. Het programma is een initiatief van het Ministerie van OCW, gestart in 1997. De Universiteitsbibliotheek Utrecht voert al jaren projecten uit binnen het Metamorfoze programma. Dit jaar start een project voor het digitaliseren van 18.000 titels uit de periode 1900- 1940.

Wat u ervan merkt

In de catalogus wordt bij sommige titels vermeld dat ze niet beschikbaar zijn vanwege digitalisering. Baliemedewerkers helpen u graag zoeken naar alternatieven. Ook kunt u contact opnemen met de bibliotheek via: