Rubicon-subsidie voor Utrechtse natuurkundige Berend van der Meer

NWO-beurs voor twee jaar onderzoek in Oxford

Berend van der Meer, onderzoeker bij het Debye Instituut voor Nanomaterialen, ontvangt een Rubicon-subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee zal hij twee jaar lang onderzoek kunnen doen aan de Universiteit van Oxford (VK). Het Rubicon-programma is bedoeld om jonge, veelbelovende wetenschappers de mogelijkheid te geven internationale onderzoekservaring op te doen.

Van der Meer zal in Oxford werken aan het project 'Defecten in kristallen manipuleren met licht'. Het (on)bewust inbrengen van roosterdefecten in kristallijne materialen vormt de basis voor veel materiaaleigenschappen. Van der Meer zal met behulp van een sterk gefocusseerde laserbundel defecten aanbrengen in een kristal en hun gedrag bestuderen met een microscoop.