30 juni 2017

Rosemarie Buikema pleit voor minder stereotiepe reclames

Peijnenburgreclame. Bron: YouTube

De 'Unstereotype Alliance' van de Verenigde Naties trekt samen met grote organisaties ten strijde tegen stereotiepe reclames. Prof. dr. Rosemarie Buikema (Genderstudies) juicht het initiatief toe, vertelt ze in Dagblad van het Noorden (23 juni), het Algemeen Dagblad (23 juni) en radioprogramma De Nieuwsgieren op NPO Radio 1 (28 juni).

Unstereotype Alliance

Onder meer Facebook, Microsoft, Twitter en Unilever scharen zich achter de actie van de Unstereotype Alliance, een samenwerking tussen UN Women, onderdeel van de VN, en allerlei organisaties en bedrijven die zich daarbij aan willen sluiten.

Prof. dr. Rosemarie Buikema
Prof. dr. Rosemarie Buikema

Stereotiepe reclames

Op de radio bespreekt Buikema aan de hand van enkele reclames hoe stereotypen nog altijd hardnekkig worden volgehouden. Zo wordt de troostrijke functie van ontbijtkoek in een reclame van Peijnenburg ingebed in een traditioneel verhaal waarin de man kostwinner is terwijl de vrouw thuis op hem wacht met de kinderen aan tafel en rennen "tijgerachtige vrouwen met wiebelende borsten" in de jungle op een man af die Axe-deodorant draagt.

Reclame als mythe

Buikema is enthousiast over de actie van de Unstereotype Alliance om dit soort reclames tegen te gaan, vooral ook omdat reclames een machtig middel zijn: "Reclames zijn de mythes van onze tijd. In reclames worden de waarden van onze tijd gevisualiseerd en vormgegeven. We moeten ons bewust zijn dat beelden ons trainen in bepaalde manieren van denken", benadrukt ze. We moeten daarom volgens haar nadenken over diversere manieren van beeldvorming.