Roos Masereeuw benoemd tot vice-decaan Onderzoek aan de faculteit Bètawetenschappen

Prof. dr. Roos Masereeuw wordt benoemd tot vice-decaan Onderzoek van de Faculteit Bètawetenschappen. Per 1 februari 2023 bekleedt ze deze bestuursfunctie, waarmee ze prof. dr. Aletta Kraneveld opvolgt. Masereeuw is verbonden aan de Universiteit Utrecht als hoogleraar Experimentele Farmacologie en tevens als wetenschappelijk directeur van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences.

Roos Masereeuw
Prof. dr. Roos Masereeuw

Als vice-decaan Onderzoek zal Roos Masereeuw zich inzetten voor de belangen van de twaalf onderzoeksinstituten binnen de Faculteit Bètawetenschappen. Verder zal ze zich richten op faculteitsbrede strategieën rondom interdisciplinaire samenwerkingen en onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen. Een belangrijk aandachtspunt is daarnaast de ontwikkeling rondom erkennen en waarderen van medewerkers en hun werk.

“In mijn nieuwe functie zal ik me ook inzetten om verbindingen binnen en buiten de faculteit Bètawetenschappen te versterken”, zegt Masereeuw. “Ik zie bijvoorbeeld hoe strategische thema’s en communities rondom de Universiteit Utrecht werken als aanjager voor inspirerende samenwerkingen. Ik verheug me erop om deze ontwikkeling te versterken.”

Masereeuw is geselecteerd na een open vacature voor deze functie. Een sollicitatiecommissie beoordeelde de sollicitaties en bracht een advies uit aan Isabel Arends, decaan van de Faculteit Bètawetenschappen. Op basis van dit advies heeft de decaan besloten Masereeuw te benoemen tot vice-decaan Onderzoek. De commissie bestond uit twee onderzoeksdirecteuren, een promovendus en het hoofd Onderzoeksbeleid.

“Ik kijk enorm uit naar de nieuwe samenwerking met Roos”, zegt Arends. “Als vice-decaan gaat ze een sleutelrol vervullen in de vele ontwikkelingen die we als faculteit doormaken en ook in de toekomst zullen aangaan. Ze heeft een indrukwekkende achtergrond als wetenschapper, instituutsdirecteur, actief lid van het strategisch thema Life Sciences, landelijk trekker van de sectorplannen voor farmacie en in andere functies. Ik verwacht dat ze ook haar nieuwe rol met verve zal vervullen.”

Masereeuw is sinds 2015 hoogleraar Experimentele Farmacologie aan de Universiteit Utrecht. Tevens is ze wetenschappelijk directeur van het Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences, het onderzoeksinstituut van het departement Farmaceutische Wetenschappen. Ze geldt als een expert op het gebied van de nierfarmacologie en de ontwikkeling van een biologische kunstnier. Daarnaast ontwikkelt haar groep in vitro-systemen die organen van patiënten nabootsen. De systemen werken fysiologisch gezien hetzelfde als menselijke organen, en vormen de basis voor de ontwikkeling van therapie gericht op het behandelen of vervangen van falende weefsels. De modellen kunnen ook geschikt zijn als alternatieven voor dierproeven.