Rondetafelgesprek 10 februari “Let’s discuss how Open Science affects our publishing strategy"

Startschot discussiereeks "Publiceren in transitie"

In hoeverre beïnvloedt de Open Science benadering van de Universiteit Utrecht, met in het bijzonder erkennen en waarderen, de manier waarop onderzoekers publiceren? Op 10 februari organiseert Team Publishing Support van de Universiteitsbibliotheek Utrecht hierover een rondetafelgesprek met onder meer rector Henk Kummeling.

Onderzoekers en studenten aan de UU en van het UMC Utrecht zijn van harte uitgenodigd om mee te praten en vragen te stellen. Zet de datum in de agenda en meld u aan: donderdag 10 februari 2022 van 17.00 tot 18.00 uur.

Meld u aan

Publiceren in transitie 

Hoe bepalen onderzoekers hoe/waar te publiceren nu impact factors e.d. niet meer het zwaartepunt vormen in beoordelingen? In hoeverre dringt de verschuiving naar team science ook door in het publicatieproces en wat zijn de ervaringen in het publiceren van interdisciplinair onderzoek? Dit zijn vragen die worden besproken tijdens de ronde tafel en de verdere discussiereeks die hierop volgt.   

Een open gesprek

Er leven veel vragen onder onderzoekers over de praktische uitwerking van open science (‘wat bekent dit voor mij en voor de wijze waarop ik onderzoek doe?’). Dit event buigt zich over de ervaren effecten op een wezenlijk onderdeel van de wetenschap: het publiceren. Het is belangrijk om het gesprek hierover te voeren binnen de universiteit. Rector Magnificus Henk Kummeling onderschrijft dit en zal daarom de rondetafelbijeenkomst op 10 februari openen. 

Vervolgens zullen professor Bert Weckhuysen (Bèta), universitair hoofddocent en lid van Utrecht Young Academy Amir Raoof (GEO) en postdoc Tessa Coffeng (FSW) vertellen over hun eigen ervaringen. Daarna is er ruimte voor het publiek om te reageren en te discussiëren. Het gesprek wordt gemodereerd door Stans de Haas, projectmanager Erkennen en Waarderen.

Lees het eerdere interview met Bert Weckhuysen over zijn visie op publishingimpact.

Doe mee

Redenen om deel te nemen:

  • U kunt uw verhaal doen over uitdagingen, voor- en nadelen die u voorziet 
  • U leert van de meningen en ervaringen van collega-onderzoekers die met (ongeveer) hetzelfde bijltje hakken
  • U komt meer te weten over verschillende invalshoeken als het gaat om de invloed van Erkennen  en Waarderen / Open Science op de manier van publiceren
Ik meld me aan!

Discussiereeks "Publiceren in transitie" 

Deze bijeenkomst vormt het startschot voor de discussiereeks “Publiceren in transitie”. Team Publishing Support van de universiteitsbibliotheek organiseert deze reeks in samenwerking met het Open Science Programma. In de reeks staat telkens de vraag centraal welk effect de invoering van Open Science aan de Universiteit Utrecht heeft op publiceren. Dit wordt tijdens interviews en bijeenkomsten vanuit verschillende invalshoeken belicht en besproken. Onderwerpen die tijdens dit startschot van de discussiereeks naar boven komen, zullen worden meegenomen in de programmering van de discussiereeks.  

Publishing Support 

Publishing Support is een dienst van de universiteitsbibliotheek. De experts van Publishing Support ondersteunen onderzoekers en onderzoeksgroepen van de UU bij het vinden van een passende publicatiestrategie met een zo groot mogelijk bereik. Hierbij is het publiceren in Open Access een belangrijk speerpunt.