4 november 2016

Ronde tafel 'Ontwikkeling van professionele vermogens'

Op 21 december 2016 vindt de Ronde tafel bijeenkomst ‘Ontwikkeling van professionele vermogens’, georganiseerd door de RVS in samenwerking met USBO, Universiteit Utrecht, plaats. Tijdens deze bijeenkomst staat centraal het essay ‘Reden tot zorg?! Kritische reflectie op ongenoegens onder zorgprofessionals’ van Mirko Noordegraaf c.s (https://conferentie2016.raadrvs.nl/essays/reden-tot-zorg-kritische-reflectie-op-ongenoegens-onder-zorgprofessionals). Dit essay beschrijft enkele ontwikkelingen die een steeds groter stempel drukken op het werk van zorgprofessionals: het samenwerken in teams met meerdere disciplines en organisaties, het leveren en verwerken van informatie, en complexe regelgeving en organisatorische veranderingen. Deze ontwikkelingen liggen aan de basis van het ongenoegen van zorgprofessionals, omdat zij deze ervaren als verlies van autonomie, regeldruk, en een complexe werkomgeving waarop zij geen invloed hebben.
 
Tijdens deze bijeenkomst willen we graag samen met u stil staan bij de voorwaartse beweging die in het essay wordt beschreven om op deze ontwikkelingen een antwoord te bieden, namelijk het ontwikkelen en organiseren van professionele vermogens. Hoe kan via professionele vermogens het belang van pluriformiteit  (meervoudigheid) worden gerealiseerd? Wat zijn de implicaties voor bestuurders, opleidingen en opleiders in de zorg, en voor zorgprofessionals zelf? Wat is nodig om deze professionele vermogens te realiseren?

De bijeenkomst is van 15.00-17.00 uur, met aansluitend een borrel. Inloop vanaf 14.30 uur. De lijst met genodigden vindt u op https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Genodigden_ronde_tafel_Ontwikkeling_van_professionele_vermogens.pdf 
Indien u niet genodigd bent, kunt u voor vragen contact opnemen met Willem Jan Meerding (wj.meerding@raadrvs.nl).