Rol van de mens in wereldwijde droogte

“Wij zijn een van de weinigen die de menselijke factor kunnen meerekenen”

Een warmer wordende aarde heeft sterke invloed op het grondwaterniveau en rivierstanden, en kan lange periodes van droogte met zich meenemen. De mens speelt een grote rol in dit proces, maar die rol varieert sterk van positief tot negatief, concludeert promovendus Niko Wanders in twee recent verschenen wetenschappelijke publicaties. Het is dus belangrijk om de mens niet te vergeten als bepalende factor in het voorspellen van wereldwijde droogte.

Folsom Lake
Folsom Lake (Californië) tijdens een langdurige periode van droogte.

In grote delen van de wereld, zoals de hoorn van Afrika, kan een periode van droogte vaak jaren duren, waardoor de maatschappelijke impact enorm is. Niet alleen de hoeveelheid drinkwater daalt, ook de productie van elektriciteit en voedsel, er ontstaat een grote kans op bosbranden en er is meer uitstoot van broeikasgas.

De menselijke factor

Die droogte wordt deels veroorzaakt door opwarming van de aarde, maar ook door de mens, schrijft promovendus Niko Wanders in zijn publicaties. “We hebben op wereldwijde schaal gesimuleerd wat er in deze eeuw met het grondwater en rivieren gebeurt als de temperatuur op aarde stijgt. Die resultaten hebben we vergeleken met data van de laatste dertig jaar van de vorige eeuw. Het bijzondere aan deze modellen is dat we ook de menselijke factoren kunnen meenemen. Wij zijn een van de weinige universiteiten die dat kunnen”, vertelt Wanders trots.

Niko Wanders

Onze rol is overal anders

Uit zijn resultaten concludeert Wanders dat de mens een beduidende rol speelt in de toename van de wereldwijde droogte. Maar die rol is overal anders. Wanders: “Slechte irrigatie van het land en van nature lage waterbeschikbaarheid in het Midden Oosten draagt veel bij aan de droogte die daar heerst. In de Westerse wereld hebben we meer kennis en geavanceerdere technieken, en dragen we juist positief bij aan de grondwaterniveaus door water vast te houden in de natte winter. We kunnen heel veel van elkaar leren.”

Substantieel verschil

“Hoewel onze invloed op het grondwaterniveau en rivierafvoeren substantieel varieert van negatief tot positief in verschillende delen van de wereld, is onze rol wel groot”, vervolgt Wanders. “ Mensen spelen een grotere rol in de beschikbare hoeveelheid water en droogte dan tot nu toe wordt aangenomen. Het is dus belangrijk om de menselijke factor mee te nemen in voorspellende hydrologische modellen. Dat gebeurt nu helaas nog niet of te weinig.”

Publicaties

Wanders, N., Wada, Y. Human and climate impacts on the 21st century hydrological drought. J. Hydrol. (2014), http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.10.047

Wanders, N., Wada, Y., and Van Lanen, H. A. J.: Global hydrological droughts in the 21st century under a changing hydrological regime, Earth Syst. Dynam., 6, 1-15, http://dx.doi.org/10.5194/esd-6-1-2015

Meer informatie

Faculteit Geowetenschappen: een duurzame Aarde voor toekomstige generaties