Robert Vonk nieuwe hoogleraar op bijzondere leerstoel Geschiedenis van de sociale zekerheid

Prof. Robert Vonk

Sinds 1 oktober 2023 is Robert Vonk hoogleraar op de bijzondere leerstoel Geschiedenis van de sociale zekerheid. “Deze nieuwe leerstoel richt zich op de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Nederland in internationaal perspectief”, vertelt Vonk.

Sociale zekerheid in Nederland

“In mijn onderzoek wil ik me richten op de rol die internationale organisaties hebben gespeeld bij de ideeënvorming over sociale zekerheid,” zegt Vonk, “en de impact hiervan op beleidsvorming en uitvoeringsvraagstukken in Nederland. En ook hoe de Nederlandse beleidsvorming op dit gebied zich verhield tot de ons omringende landen.”

“Bij de aanpak van de uitdagingen waar het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel voor staat, is kennis over het de ontstaansgeschiedenis essentieel”, vindt Vonk. “De uitdagingen kennen niet alleen historische parallellen, maar het verleden is ook het fundament waarop nieuwe regelingen worden gebouwd.”

Community Engaged Learning

Binnen het onderwijs wil Vonk zich vooral inzetten voor Community Engaged Learning. “Discussies over sociale zekerheid zijn niet alleen technisch. Het gaat ook over grote vragen: wat is rechtvaardige verdeling? Wat is bestaanszekerheid? Wie hoort erbij, en wie niet?”

Hoe is de huidige complexe kluwen van elkaar vaak tegensprekende regelingen, uitkeringen, (fiscale) kortingen, toeslagen en tegemoetkomingen ontstaan – waarin niet alleen burgers verdwalen maar ironisch genoeg ook de overheid zelf?

“En hoe is de huidige complexe kluwen van elkaar vaak tegensprekende regelingen, uitkeringen, (fiscale) kortingen, toeslagen en tegemoetkomingen ontstaan – waarin niet alleen burgers verdwalen maar ironisch genoeg ook de overheid zelf? Dat zijn niet alleen mooie thema’s voor onderzoek, maar ook voor onderwijs.”

Robert Vonk

Robert Vonk is tevens senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS). Hij studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2013 promoveerde hij aan het VUmc op een proefschrift over de positie van particuliere ziektekostenverzekeraars in het Nederlandse zorgverzekeringsbestel in de twintigste eeuw. Vervolgens was hij tussen 2013 en 2020 werkzaam bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Sociaal-Economische Raad (SER).

Vonk wordt onderdeel van de afdeling Economische Sociale Geschiedenis van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Zijn leerstoel Geschiedenis van de sociale zekerheid wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht en het Instituut Gak