Rijkswaterstaat start kennisprogramma klimaatadaptatie

225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat

Een groep van tien Nederlandse universiteiten, hbo’s en mbo’s, waaronder de Universiteit Utrecht, slaan op initiatief van Rijkswaterstaat de handen ineen om de kennis en praktijk over klimaatadaptatie een impuls te geven. Het doel is om de versnipperde kennis bijeen te brengen en te vertalen naar praktische oplossingen. Op 24 mei ontmoette een groep onderzoekers koning Willem-Alexander om hun onderzoek te presenteren. De Universiteit Utrecht werd vertegenwoordigd door Marjolijn Haasnoot, Frances Dunn en Jaap Nienhuis

Een rij posterborden in een blauw verlichte kamer.
Het programma werd op 24 mei gepresenteerd ter ere van het 225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat in Fort Lent, Nijmegen. Foto: Frances Dunn.

Door klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, extreme droogte en hittegolven. Dat heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding van ons land en voor onze infrastructuur. De vraagstukken zijn complex; zo heeft het verbreden van een rivier tegen hoogwaterstand als gevolg dat er bij extreem laagwater weer eerder ondieptes kunnen optreden waar het scheepverkeer last van heeft, ook neemt de drukte op het spoor en de wegen toe.

Rijkswaterstaat inventariseert daarom komende jaren, samen met zoveel mogelijk maatschappelijke partners, de uitdagingen en beschikbare kennis. 

Een inspirerend evenement om mensen te ontmoeten en vitale samenwerkingen aan te gaan.

De samenwerking tussen de onderzoek- en onderwijsinstellingen levert kennis en kunde op rond uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt. Zowel op korte als op lange termijn. Denk aan: inzichten op over klimaatadaptatie voor wegen, waterwegen en het watersysteem, op allerlei niveaus. Denk aan de vraag hoe we rekening kunnen houden met het samenvallen van meerdere extreme weersomstandigheden, zoals langdurige droogte en hevige regenbuien. Ook wordt geïnventariseerd welke praktische kennis nodig is en hoe we huidige en toekomstige generaties opleiden om aan de vraag te voldoen.

Het programma werd op 24 mei gepresenteerd aan de heer Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaatplatform, ter ere van het 225-jarig jubileum van Rijkswaterstaat in Fort Lent, Nijmegen. 

Frances Dunn: Het was een inspirerend evenement om mensen te ontmoeten en vitale samenwerkingen aan te gaan.