6 september 2016

Voor het eerst twee scripties op de eerste plaats

Rijk Mercuur en Jan Willem Buurlage ontvangen scriptieprijs Graduate School of Natural Sciences

Winnaars Rijk Mercuur en Jan Willem Buurlage naast decaan Gerrit van Meer.

Rijk Mercuur (Artificial Intelligence) en Jan Willem Buurlage (Mathematical Sciences) ontvingen vanochtend de scriptieprijs van de Graduate School of Natural Sciences. De jury kwam na diepgaande beoordeling tot de unanieme conclusie dat deze twee scripties, hoewel totaal verschillend qua onderwerp, gelijkwaardig zijn. Het is voor het eerst dat twee studenten exact gelijk eindigen. De winnaars delen samen de prijs, de eer en het geldbedrag van 750 Euro. Gerrit van Meer, decaan van de Faculteit Bètawetenschappen, reikte de prijs uit aan de beide winnaars.

De jury prees Mercuur om zijn “grensverleggende onderzoek dat uitblinkt in de vertaling van sociologische theorie naar computationele modellen en de theoretische argumentatie van de validiteit van deze vertaling.” De jury was “zeer verheugd” over de scriptie van Buurlage, omdat “ondanks het complexe onderwerp, de master thesis erg duidelijk is geschreven en daardoor leesbaar voor een breder publiek.” De jury van de jaarlijkse prijs bestond dit jaar uit Rogier van Eijk (Informatica), Heinz Hanssmann (Wiskunde), Frank de Groot (Scheikunde) en Carleen Tijm-Reijmer (Natuurkunde).

Decaan Gerrit van Meer spreekt de genomineerden toe, in de aanwezigheid van jurylid Carleen Tijm-Reijmer.

Winnaars

Rijk Mercuur (Artificial Intelligence), “Interventions on Contextualized Decision Making: an Agent-Based Simulation Study”

Rijk Mercuur deed zijn afstudeeronderzoek naar de effectiviteit van interventies op routinegedrag zoals vegetarisch of niet-vegetarisch eten. Hij combineerde hiervoor een aantal theorieën uit de sociologie en agenttechnologie tot een model dat hij in simulaties kon toetsen. Mercuur besteedde veel aandacht aan het beargumenteren van de validiteit van zijn model en voerde een groot aantal simulaties uit die aantonen dat niet alleen social practices, maar ook sociale relaties van grote invloed zijn op de reactie van mensen op interventies op hun gedrag.

Jan Willem Buurlage (Mathematical Sciences), “Self-improving sparse matrix partitioning and bulk-synchronous pseudo-streaming”

Jan Willem Buurlage beschrijft in zijn scriptie een algoritme voor het partitioneren van sparse matrices ten behoeve van parallel computing, die begint met een eenvoudige cyclische partitionering en zichzelf na verloop van tijd verbetert bij gebruik in een iterative linear system solver. Daarnaast presenteert hij een implementatie van verschillende parallelle algoritmen op het Parallella-board en een corresponderende methodologie voor pseudo-streaming algoritmen, waarbij de invoer- en uitvoergegevens van het algoritme opgebroken worden in stromen van tokens.

Andere genomineerden

Twee andere studenten waren ook genomineerd voor de prijs: Jochem Wijten en Peter Boot.

Jochem Wijten (Nanomaterials Science), “Development of Metal-Organic Frameworks for Photocatalytic Applications”
Jochem Wijten deed onderzoek naar katalysatoren die gebruikt kunnen worden in chemische opslagmethoden voor energie uit zon en wind, specifiek een nieuwe klasse van materialen genaamd Metal-Organic Frameworks. In deze materialen worden metaalionen en organische moleculen gecombineerd in een poreus netwerk. Wijten bestudeerde het effect van verschillende metalen en organische moleculen op de licht-absorberende eigenschappen van het materiaal en ontwikkelde zelf ook een nieuwe Metal-Organic Framework. Zijn resultaten dragen bij aan een snellere en betere ontwikkeling van duurzame brandstoffen. De afstudeerbegeleider en ook de jury waren onder de indruk van de kwaliteit van de scriptie en de kwantiteit van de beschreven experimenten. De scriptie van Jochem Wijten was dit jaar ook een van de drie genomineerden voor de universitaire scriptieprijs.

Peter Boot (Game and Media Technology), “Using Discovered and Annotated Patterns as Compression Method for determining Similarity between Folk Songs”
Peter Boot ontwikkelde een nieuw methodisch framework om de overeenkomst tussen melodieën te modelleren, waarbij patronen als middel van compressie worden gebruikt. Een grootschalig retrieval-experiment bevestigde de intuïtie van muziekwetenschappers dat herhalende patronen van cruciaal belang zijn voor de gelijkenis tussen melodieën. Door een aantal fundamentele musicologische concepten samen te brengen, slaagde Boot erin om tekortkomingen van bestaande state-of-the-art algoritmen voor patroonherkenning te identificeren. Zijn resultaten maken het mogelijk om grote datacollecties snel te doorzoeken op basis van muzikale informatie die in patronen zit. De jury heeft zeer genoten van het lezen van de uitstekend geschreven scriptie, die ook begrijpelijk is voor de niet-deskundige lezer.

Graduate School of Natural Sciences

De Graduate School of Natural Sciences organiseert alle Utrechtse masteropleidingen en promotietrajecten die zich bezighouden met wiskunde, informatica en informatiekunde, natuur- en sterrenkunde en het grensvlak van natuurwetenschappen en andere disciplines.

De genomineerden op een rijtje: Rijk Mercuur, Jan Willem Buurlage, Peter Boot en Jochem Wijten.