19 maart 2014

Rick de Graaff in The New York Times over meertaligheid binnen EU

The New York Times (17 maart) schreef een artikel over meertaligheid in Europa. Met de toetreding van Kroatië tot de Europese Unie in juli, telt de EU 28 leden en 24 officiële talen. Binnen het Europees Parlement gaan regelmatig geluiden op dat iedereen binnen de EU tenminste twee vreemde talen moet spreken. Dit zou de sociale integratie en de interculturele dialoog in Europa en daarbuiten bevorderen.

In het artikel wordt prof. dr. Rick de Graaff opgevoerd als deskundige op het gebied van meertaligheid onderwijs. “If you want an entire population to fluently speak two additional languages, you have a long way to go. You would need to overhaul the educational system.” Maar er is ook een positieve tendens aan de gang. De Graaff: “In the past 10 years, the number of E.U. countries where English is being taught at age 6 has increased”.