Richtlijn protesten Universiteiten van Nederland

Op 14 mei is een gezamenlijke richtlijn (pdf) van Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen voor protesten gepubliceerd. Hiermee gelden bij alle universiteiten en hogescholen dezelfde afspraken voor protestacties, hoewel iedere universiteit de afspraken anders kan verwoorden in de eigen huis- en gedragsregels.

Kennis en kritische geluiden zijn het kloppend hart van universiteiten en hogescholen. Daarbij horen debatten, dialogen en de mogelijkheid om te protesteren. Een vreedzaam verloop van protesten wordt altijd nagestreefd. Ook de Universiteit Utrecht vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt binnen en buiten universiteitsgebouwen. Daarom dienen  huis- en gedragsregels te worden gerespecteerd, ook bij protesten.

In de gezamenlijke richtlijn staat onder andere dat universiteitsbestuurders niet onderhandelen met personen met gezichtsbedekkende kleding en dat deelnemers van protesten gevraagd kunnen worden om hun studenten-, medewerkerskaart en/of identiteitsbewijs te tonen. Het bezetten van een gebouw valt niet onder protesteren en is daarom niet toegestaan. Datzelfde geldt voor het overnachten in universiteitsgebouwen en op universiteitsterreinen, ook niet in tenten.

Jouke de Vries, interim-voorzitter Universiteiten van Nederland, benadrukt het belang van het recht om te mogen demonstreren en protesteren. Hij onderstreept tevens de noodzaak van veiligheid voor alle betrokkenen, zeker in tijden van conflict. De Vries roept op, mede namens de bestuurders van de Nederlandse universiteiten, tot voortdurende dialoog en het zoeken naar verbinding binnen de academische gemeenschap.

Verder praten? Of heb je hulp nodig?

De Universiteit Utrecht zet zich in om iedereen te steunen die direct of indirect door deze gebeurtenissen wordt geraakt. We bieden onze studenten en medewerkers graag ondersteuning hierbij. Ben je student en zoek je informatie, advies of begeleiding, kijk dan op de pagina Bij wie kan ik terecht? om te zien bij wie je terecht kunt. Medewerkers die zich zorgen maken kunnen ondersteuning zoeken bij hun leidinggevende en Bedrijfsmaatschappelijk werk (intranet, inlog vereist).