Richard Horenberg (voorzitter Platform Onbeperkt Studeren) neemt eerste Diversity & Inclusion Award in ontvangst

And the winner is...

Uitreiking van de Diversity & Inclusion Award aan Richard Horenberg (Platform Onbeperkt Studeren)
Platform Onbeperkt Studeren tijdens de uitreiking van de Diversity & Inclusion Award (v.l.n.r. Annemarijn Douwes, Soete Meertens, Denise Langreder, Sophia Bats, Richard Horenberg en Annetje Ottow). Fotograaf: Bas van Hattum.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van het College van Bestuur op dinsdag 8 januari heeft vicevoorzitter Annetje Ottow de allereerste Diversity & Inclusion Award uitgereikt aan Richard Horenberg, voorzitter van het Platform Onbeperkt Studeren.

Inzet en enthousiasme

De beoordelingscommissie van de Diversity & Inclusion Award was zeer onder de indruk van Richards belangeloze inzet, naast zijn studie Geneeskunde. Uit de nominatie blijkt zijn onvermoeibare enthousiasme en niet aflatende betrokkenheid bij studenten met een functiebeperking. Hij is om die redenen volgens de commissieleden een absoluut rolmodel, samen met de andere leden van het Platform Onbeperkt Studeren. Richard en de andere leden van het Platform Onbeperkt Studeren zijn dan ook de winnaars van de eerste Diversity & Inclusion Award.

Toegankelijkheid

In 2017 deed Richard, samen met een medestudente, onderzoek naar de tevredenheid van studenten met een functiebeperking over de beschikbare voorzieningen en begeleiding. Hieruit is het Platform Onbeperkt Studeren ontstaan, dat momenteel bestaat uit Denise Langreder, Soete Meertens, Eline Kruithof, Annemarijn Douwes, Sophia Bats en Richard Horenberg (voorzitter). Het Platform Onbeperkt Studeren draagt op een unieke manier bij aan bewustwording rond toegankelijkheidsvraagstukken bij de Universiteit Utrecht. Dit gebeurt onder andere door studenten met een functiebeperking te informeren en adviseren, ervaringen bespreekbaar te maken en de Universiteit Utrecht te adviseren bij beleidsontwikkeling. Ook is het Platform Onbeperkt Studeren in 2018 gestart met een buddyprogramma, waarbij studenten met een functiebeperking gekoppeld worden aan een medestudent (buddy) die hen wegwijs maakt.

Award

De prijs die het Platform Onbeperkt Studeren heeft gewonnen bestaat uit een oorkonde en €2.500,- prijzengeld, te besteden binnen de Universiteit Utrecht aan diversiteit en inclusie. De Diversity & Inclusion Award is in het leven geroepen om aandacht te vragen en waardering uit te spreken voor de vele initiatieven van studenten en medewerkers om van de UU een meer diverse en inclusieve universiteit te maken.

De beoordelingscommissie (bestaande uit 3 leden van de Taskforce Diversiteit onder leiding van de decaan van de Faculteit Bètawetenschappen, Isabel Arends) heeft in totaal 9 nominaties ontvangen. Alle genomineerde initiatieven zijn beoordeeld op vernieuwingswaarde, continuïteit en verbindende kwaliteiten van de geleverde inspanning. Ook is er tijdens de beoordeling gelet op de mate waarin het genomineerde initiatief in lijn is met het Strategisch Plan 2016-2020 en de actielijnen van de Taskforce Diversiteit.

 

Meer weten over de Diversity & Inclusion Award of over diversiteit en inclusie bij de Universiteit Utrecht? Bezoek de website of neem contact op met de Taskforce Diversiteit via edi.office@uu.nl.