Rianka Rijnhout benoemd als mede-onderzoeksleider van het nieuwe onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for Conflict Resolution

Per 1 september 2019 is het Departement Rechtsgeleerdheid gestart met de ontwikkeling van het nieuwe onderzoekscluster Empirical Research into Institutions for Conflict Resolution, dat voortkomt uit het Sectorplan Rechtsgeleerdheid UU. Het onderzoekscluster beoogt onderzoek te doen naar conflictoplossende instituties in een veranderende rechtsstaat, met een accent op compensatiesystemen en rechtshandhaving. Daarbij wordt via empirisch-juridisch onderzoek nagegaan hoe instituties in de rechtspraktijk werken en welke inzichten dat oplevert voor taakvervulling, transparantie, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Op advies van een daartoe ingestelde adviescommissie is dr.mr. Rianka Rijnhout aangewezen als mede-onderzoeksleider van dit nieuwe onderzoekscluster. Rianka zal niet alleen uitvoering gaan geven aan het onderzoekscluster, ook zal zij binnen zowel het onderwijs als onderzoek actief zijn op dit terrein.

Aanstelling Rianka Rijnhout
Rianka zelf zegt over haar aanstelling: "De thematiek van het nieuwe onderzoekscluster spreekt mij enorm aan. Als docent en onderzoeker zoek ik continu naar nieuwe verbanden, ideeën en samenwerkingen om daarmee een bijdrage te leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen en het opleiden van nieuwe generaties juristen. In Utrecht heb ik veel fantastische collega’s met verschillende expertises en met een groot hart voor relevant onderwijs en onderzoek. Ik heb erg veel zin om samen met hen aan de slag te gaan!" Binnen het Utrecht University Centre for Accountability Law (UCall) verrichtte Rijnhout al (empirisch-juridisch) onderzoek naar (de afwikkeling van) personenschade en conflictoplossing & bodembeweging (i.s.m. het Utrecht Centre for water, Oceans and Sustainability Law). Binnen het onderwijs was zij o.a. actief als programmaleider van de Master Privaatrecht, en binnen de Utrecht Young Academy zet zij zich in voor onderzoeksbeleid en interdisciplinair onderwijs.

Onderzoekscluster
Het onderzoekscluster stelt in samenwerking met de onderzoekszwaartepunten de aankomende jaren verschillende AIO’s aan die op dit onderzoeksterrein aan de slag gaan. Ook komt er ruimte voor jonge onderzoekers om extra onderzoekstijd te besteden aan empirisch-juridisch onderzoek naar conflictoplossing. Vanzelfsprekend zal het onderzoekscluster niet alleen focussen op onderzoek, maar ook op onderwijs, om daarmee de verbinding tussen onderzoek en onderwijs nog sterker te maken.

Het nieuwe onderzoekscluster is mogelijk gemaakt door het Sectorplan Rechtsgeleerdheid waarmee de komende zes jaar extra middelen vrijgemaakt worden door het ministerie van OCW ter stimulering van het rechtswetenschappelijk onderzoek in Nederland.