29 augustus 2018

Revisely helpt bij verlagen teaching load

Door gebruik van Revisely heeft Sietse Overbeek zijn teaching load voor het mastervak Method Engineering flink verlaagd. Dit verplichte vak in het masterprogramma Business Informatics (MBI), waarbij studenten individueel aan hun practicumopdrachten werken, kan hierdoor de groei van studentenaantallen aan. Kan gebruik van Revisely u ook helpen om de balans te vinden tussen onderwijstaken en grote studentenaantallen?

”Makkelijke tool” zeggen zowel studenten als Sietse
Studenten kunnen elkaar feedback geven

Wat is Revisely?

“Revisely is een online tool voor het beoordelen van schriftelijke opdrachten. Het programma ondersteunt het totale proces: van opdracht beschikbaar stellen, op plagiaat controleren en feedback geven tot en met het monitoren van het inlever- en nakijkproces. Bovendien kunnen studenten feedback op elkaars werk geven en dat zelfs beoordelen. Hierdoor komt de uiteindelijke beoordeling door de docent nauwkeuriger en vlotter tot stand.”

Waarom heb je je verdiept in Revisely?

Sietse vertelt dat het aantal studenten dat Method Engineering volgt in een aantal jaren tijd is toegenomen van ongeveer 40 in het prille begin naar meer dan 80. Dat zorgde voor een flinke toename in teaching load voor de betrokken docenten en studentassistenten bij het vak. “Behalve het verlagen van de teaching load is het heel belangrijk dat onze studenten naast groepswerk ook vakken hebben met individuele opdrachten. Hier wilden we bij Method Engineering niet aan tornen, aangezien dit bijdraagt aan het behalen van de leerdoelen en goed is met het oog op hun toekomstige carrière.”

Hoe heb je jouw doelen behaald?

“Ik heb modelleeropdrachten voor mijn studenten in Revisely gezet. Naast het maken van deze modelleeropdrachten, geven alle studenten ook feedback op het werk van drie medestudenten. Daardoor leren de studenten niet alleen inhoudelijk van elkaar, maar ook hoe je feedback geeft, hoe je beoordeelt en hoe je de beoordeling onderbouwt. Hiermee hebben de studenten feitelijk twee extra opdrachten in dit vak. Dit kwam goed uit ten aanzien van de studielast, aangezien deze iets omhoog mocht. Een heel mooie bijvangst van deze manier van werken.”

De grootste tijdsinvestering was het opstellen van criteria

Efficiënter georganiseerd

Over het beoordelen en de efficiëntie ervan zegt Sietse: “In de oude opzet van deze cursus waren we veel tijd kwijt met het nakijken van de inleveropdrachten. Nu hebben de studenten elkaars werk beoordeeld op basis van de door mij opgestelde instructies. Vervolgens voerden drie studentassistenten peer-reviews uit per schrijfopdracht. Daarna heb ik de moeilijke gevallen beoordeeld, bestudeerde ik de commentaren van de studentassistenten en grote verschillen in de studentbeoordelingen. Zo is het vak Method Engineering vanuit docent-perspectief veel efficiënter georganiseerd.”
“Natuurlijk zet je als docent wel zelf de opdrachten en beoordelingscriteria voor feedback in de systemen. De grootste tijdsinvestering die ik heb gedaan voor goed gebruik van Revisely was het opstellen van die criteria. Hiervoor heb ik per opdracht een zwakke, modale en goede uitwerking van vorig jaar als voorbeeld gehanteerd en vervolgens geschikt gemaakt voor deze manier van werken.”

Remindo voor digitaal toetsen

“Verder heb ik ook nog tijdswinst geboekt door de tussen- en eindtoets in Remindo af te nemen. Hiervoor moest ik de Multiple Choice vragen vooraf klaar zetten, maar het nakijken is geautomatiseerd. Het was nog even puzzelen om de vragen over modelleerkennis in de goede vorm te krijgen. Ik heb er voor gekozen de studenten aan de hand van een casus een model op kladpapier uit te laten werken en daarover een soort evaluatievragen te stellen. Daarvoor was het belangrijk een vaststaand model te gebruiken als uitgangspunt, waarin niet te veel ruimte voor verschillende uitwerkingen of interpretaties is.”

Onderwijs infrastructuur

Sietse is positief over Educate-it en hoe dat programma versterking van het onderwijs stimuleert. “Ik ben heel blij met de infrastructuur voor gebruik van ICT in het onderwijs, zoals dat door Educate-it gefaciliteerd wordt. Zowel de timing als de ondersteuning is voor mij precies goed. Na een oriënterend gesprek over de benodigdheden en de aansluiting van tools bij mijn type vak zorgde Educate-it voor de werkomgeving. Hierin zetten zij op basis van mijn input de tool klaar met de juiste student-gegevens en de benodigde rechten. Ondersteuning vanuit het team is echt nodig, aangezien zij zorgen voor afstemming met de leverancier van Revisely. Natuurlijk zet je als docent wel zelf de opdrachten en beoordelingscriteria voor feedback in de systemen.”