Review neuropsychologische taken tijdens wakkere hersenoperaties

In 2018 verscheen een systematisch review met betrekking tot neuropsychologische taken die gebruikt werden tijdens wakkere hersenoperaties. Recent is een update van dit review gepubliceerd door Beleke de Zwart en Carla Ruis. Met behulp van het programma ASReview werd een groot aantal publicaties beoordeeld. De geïncludeerde studies laten zien dat taal nog steeds het meest prominente domein is dat tijdens een wakkere hersenoperatie gemonitord wordt. Om dit domein goed in kaart te brengen worden veel verschillende taken beschreven. Gelukkig zien we ook dat er steeds meer taken beschreven en gebruikt worden om andere cognitieve domeinen te monitoren en dat er in het algemeen wat meer in de breedte wordt getest. Ondanks deze positieve ontwikkeling blijft het testaanbod voor verschillende cognitieve domeinen beperkt. Het ontwikkelen van meer taken blijft een aandachtspunt voor toekomstig onderzoek.