Reserveer uw studieplek bij de bibliotheek (of niet…)

Vanaf 29 augustus hebben de studieplekken van de Universiteitsbibliotheek Utrecht een nieuwe indeling. Er zijn vrije studieplekken en te reserveren studieplekken en groepsruimtes. Het aantal studieplekken verandert niet.

De vrije studieplekken zijn voor iedereen beschikbaar, reserveren is niet meer nodig. De overige studieplekken en groepsruimtes zijn te reserveren door studenten of medewerkers van de Universiteit Utrecht.

De verschillende studieplekken zijn te herkennen aan stickers op de tafels. De stickers hebben per type studieplek een eigen kleur zodat bezoekers in één oogopslag kunnen zien om welk type het gaat. Lees hier meer over studieplekken en hoe u (eventueel) kunt reserveren.

Waarom deze indeling?

De bibliotheek wil een laagdrempelige en toegankelijke plek zijn waar iedereen van binnen en buiten de UU zich welkom voelt. Het aanbieden van vrije studieplekken draagt hieraan bij. Tegelijkertijd kwam uit een survey naar voren dat het reserveren van studieplekken een deel van onze bezoekers goed is bevallen. Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van onze bezoekers is er nu gekozen voor een hybride systeem. Bezoekers die graag reserveren kunnen dat blijven doen en bezoekers die spontaan een uurtje of twee willen studeren kunnen ook in de Universiteitsbibliotheek terecht.

Tentamenperioden

Om studenten van de UU zoveel mogelijk de ruimte te geven is de toegang tot de UB beperkt tijdens de tentamenperioden. Alle studieplekken, ook de plekken die niet gereserveerd hoeven te worden, zijn dan alleen beschikbaar voor studenten van de UU. Er blijven dan wel een (beperkt) aantal “raadpleegplekken” waar bezoekers die niet aan de UU verbonden zijn de (digitale) collectie kunnen raadplegen.