Research Project studenten: Future Proof City

Future Proof City

In november 2018 reisden 28 studenten van de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (B&O) af naar de stadstaat Singapore voor een onderzoek naar duurzame steden. Het door henzelf opgezette onderzoek was gebaseerd op de vraag hoe ‘agents of change’ duurzame initiatieven organiseren in een stedelijke context als Singapore. De focus lag daarbij met name op de stap van planningsfase naar uitvoering in de praktijk. Op basis van hun bevindingen hebben de studenten artikelen geschreven en deze gebundeld in het boek Future Proof City. Zij presenteerden dit tijdens een symposium eerder deze maand.

Duurzaamheid in Singapore: overheid en leefbaarheid

Singapore is een multiculturele en pragmatische stadstaat. Onder andere door de kleine oppervlakte van de stadstaat is men constant bezig met innovatieve plannen om de stad ook op de lange termijn leefbaar te houden. Strikte regelgeving en economische groei zijn hierbij belangrijke pijlers. In veel van de deelonderzoeken van de studenten kwam naar voren dat de rol van ‘agent of change’ in Singapore veelal door de overheid, of een overheidsorganisatie wordt vervult. In het onderzoek naar NEWater, een bedrijf verantwoordelijk is voor nieuwe vormen van zuivering en hergebruik van water, gaat het bijvoorbeeld om de visie van Lee Kuan Yew, de man die wordt gezien als de ‘grondlegger’ van Singapore.

Een andere belangrijke les die de studenten in Singapore leerden, was dat duurzaamheid op veel verschillende manieren kan worden ingevuld. In Singapore wordt duurzaamheid vaak in verband gebracht met leefbaarheid van de stad.

Daarnaast spelen verhalen en symbolen een belangrijke rol in deze stad. Zo worden regels en waarschuwingen bijvoorbeeld in de metrostations afgespeeld op televisies. Het framen van initiatieven en de uitkomsten hiervan ten behoeve van deze media speelt dus een belangrijke rol in het succes van duurzaamheidsinitiatieven in de stad.

Future proof city: boek en documentaire

De bundel Future Proof City is de verzameling van alle onderzoeken en een beschrijving van de context waarin ze door de studenten zijn uitgevoerd. Wilt u meer weten over het onderzoek of de bundel bestellen, mail dan naar: r.bruinsslot@rpsingapore.nl.

Het afsluitende symposium was een dag vol interessante presentaties en workshops van onderzoekers en sponsoren die bezig zijn met duurzaamheidsvraagstukken. Op deze dag ging ook de documentaire van het Research Project in première, waarin de zes onderzoeksweken van de studenten in Singapore heel mooi in beeld komen.