Renovatie maakt Minnaertgebouw duurzamer en praktischer

De nieuwe centrale hal in het Minnaertgebouw.
De nieuwe centrale hal in het Minnaertgebouw.

Het definitieve ontwerp voor de renovatie van het Minnaertgebouw is recent vastgesteld door het College van Bestuur. Het gerenoveerde pand gaat straks onderdeel uitmaken van één onderwijscentrum, samen met het Buys Ballotgebouw en het nieuwe Victor J. Koningsbergergebouw. De werkzaamheden beginnen in februari 2016 en richten zich op het verbeteren van functionaliteit, techniek en duurzaamheid. Vanaf april 2017 wordt het pand weer in fases in gebruik genomen en bij de start van het nieuwe collegejaar 2017-2018 heeft iedereen zijn plek weer gevonden in het gerenoveerde Minnaertgebouw.

Praktischer in gebruik

Samen met Ector Hoogstad Architecten is gekeken naar verbeteringen in het Minnaertgebouw. De entree van het Minnaertgebouw wordt aangepakt en verruimd door de pui in één lijn te brengen met de letters MINNAERT. De entreehal staat straks in open verbinding met de gang langs de practicum- en werkgroepruimten, waarmee de ontsluiting van deze ruimten sterk verbeterd. Ook worden de kantoren, practicum- en werkgroepruimten compleet vernieuwd. De trap naar de eerste verdieping wordt comfortabeler gemaakt en zorgt straks voor een betere aansluiting van entreehal op de centrale hal.

De nieuwe practicumgang in het Minnaertgebouw
De nieuwe practicumgang in het Minnaertgebouw.

De centrale hal van het gebouw vormt een belangrijk schakel in de ‘loop’ die het Minnaertgebouw met het Buys Ballotgebouw en Koningsbergergebouw verbindt. In afstemming met Neutelings Riedijk Architecten (NRA), het bureau dat het Minnaertgebouw ontwierp, zijn voor deze hal nieuwe, aanvullende overlegplekken gecreëerd en komt op deze verdieping het studiepunt van Bètawetenschappen. Ook wordt het deel  van de hal, waar het regenwater opgevangen wordt, versmald. Bovendien worden er roosters in de vloer geplaatst, waarmee het vallende regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. Op deze manier wordt een deel van de oorspronkelijke functie van de centrale hal, namelijk het verwerken van regenwater, weer in ere hersteld.

Drie sterren voor duurzaamheid

De ambitie voor de renovatie van het Minnaertgebouw is BREEAM-classificatie ‘very good’ wat overeenkomt met 3 sterren. Het pand wordt onder andere duurzamer door een nieuwe klimaatinstallatie te plaatsen, led-verlichting toe te passen en het gebouw aan te sluiten op het warmte-koudeopslagsysteem (wko).

Espressobar

Ook het restaurant wordt verbeterd en aangepast tot restauratieve voorziening voor het gehele onderwijscentrum, inclusief een nieuwe espressobar op de begane grond achter de letters MINNAERT.  De bovenruimte van de kantine wordt afsluitbaar door middel van een glazen pui.

Een nieuwe practicumruimte in het Minnaertgebouw.
Een nieuwe practicumruimte in het Minnaertgebouw.

Tijdelijk huisvesting

Het practicumonderwijs uit het Minnaertgebouw vindt vanaf september al tijdelijk plaats in het H.R. Kruytgebouw en het resterende onderwijs wordt in diverse andere panden van de faculteiten Bèta- en Geowetenschappen gegeven. De medewerkers in het pand verhuizen naar de 7e etage van het Buys Ballotgebouw. Tot slot wordt het restaurant gedurende de renovatie vervangen voor een tijdelijk voorziening op het terrein voor het Victor J. Koningsbergergebouw.

Voorbereidende werkzaamheden

Voorafgaand aan de renovatie wordt het bouwterrein ingericht en worden bomen gekapt. Deze bomenkap is nodig vanwege de toekomstige werkzaamheden, maar ook omdat in de loop der jaren  het gebouw steeds meer schuil is gegaan achter drie rijen bomen. Na de renovatie vormt het Minnaertgebouw één van de entrees van het vernieuwde Noordwestcluster, onder andere voor alle mensen die van de bushaltes komen lopen. Een grotere zichtbaarheid is daarom gewenst. In de uiteindelijke terreininrichting is dan iets minder ruimte voor nieuwe bomen. Op korte termijn vindt compensatie plaats in de zuidelijke weilanden in De Uithof. Hier komt een inheemse houtwal  terug tussen de Toulouselaan en Vossegatsedijk.