20 januari 2017

Renée Steenbergen in Volkskrant en NRC: overheid schuift kunstfinanciering af op particulier mecenaat

© iStockphoto.com/mmac72
© iStockphoto.com/mmac72

De overheid verstrekt aan de kunstsector steeds minder subsidies. Het financieringsgat dat daardoor ontstaat wordt veelal opgevuld door particuliere gevers. Dr. Renée Steenbergen, die als fellow aan de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar verschijningsvormen van mecenaat in West-Europa, bespreekt in de Volkskrant (18 januari) en nrc.next (17 januari) de haken en ogen die aan dit particuliere financieringssysteem kleven.

alumni-reneesteenbergen_385x257.jpg
Dr. Renée Steenbergen

Het goede nieuws is dat veel Nederlandse burgers vooralsnog bereid zijn te doneren aan een kunstorganisatie: Nederland staat tweede op de wereldranglijst voor private kunstfinanciering. Tegelijkertijd waarschuwt Steenbergen voor al te overspannen verwachtingen van een particulier mecenaat. Het is niet realistisch dat in een klein land als Nederland een mecenaat in staat is de teruglopende subsidies te compenseren. Bovendien hebben veel kleinere instellingen vaak niet de mankracht om veel tijd te steken in marketing en fondsenwerving, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Rijksmuseum.

Protest en publiek debat

Volgens Steenbergen moet de kunstsector het maatschappelijk debat meer gaan regisseren. Het publieke debat moet helder gevoerd worden zodat ook voor gevers duidelijk is wat de overheid financiert uit hun belastinggeld. De culturele sector mag bovendien best wat meer protesteren tegen de overheidsbezuinigingen volgens van Steenbergen: "Kom in opstand! Want sinds wanneer accepteren we dat begrotingstekorten worden aangevuld door de cultuurpot?"