René van Roij benoemd tot hoogleraar Soft-Matter Theory

Het College van Bestuur heeft dr. René van Roij benoemd tot hoogleraar Soft-Matter Theory bij het departement Natuur- en Sterrenkunde en het Instituut voor Theoretische Fysica. In zijn werk verbindt Van Roij de theorie van zachte gecondenseerde materie met de experimentele natuur- en scheikunde.  Hij werkt onder meer aan het opwekken van energie uit zoet rivierwater dat de zoute zee instroomt. Zijn benoeming is dan ook een verdere versterking van de inzet van de faculteit op Sustainability.

Van Roij (44) studeerde cum laude af aan de Universiteit Utrecht in de theoretisch fysica en promoveerde eveneens cum laude op onderzoek dat hij uitvoerde bij het FOM-instituut AMOLF. Na een postdoc-positie in Lyon en een Marie Curie Research Fellowship in Bristol, keerde hij in 1999 terug naar Utrecht op een FOM-Springplank-positie. Daarna volgden aanstellingen als universitair docent en universitair hoofddocent. In 2011 werd aan hem een Vici toegekend.

Verbindende rol

Binnen het Instituut voor Theoretische Fysica ontwikkelde Van Roij een nieuwe onderzoekslijn op het grensvlak van de theorie van de zachte gecondenseerde materie en de experimentele natuur- en scheikunde. Daarmee speelt hij een verbindende rol tussen het Instituut voor Theoretische Fysica en de experimenteel fysici en fysisch chemici van het Debye Instituut voor Nanomaterialen.

Docent van het jaar

Studenten van het departement Natuur- en Sterrenkunde verkozen hem twee keer tot docent van het jaar. Van Roij is ook programmaleider van het masterprogramma Theoretical Physics.