René Kwant ontvangt koninklijke onderscheiding

Voor zijn inzicht en inzet in het breed toepassen van zijn kennis over biologie en de Universiteit Utrecht, evenals zijn actieve rol binnen zijn woonplaats Nieuwegein, kreeg René Kwant op 26 april 2022 een lintje uitgereikt. Hij is gedecoreerd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

René Kwant is in 1982 aangesteld als botanisch analist in de onderzoeksgroep van Prof. Werger. Al snel was hij sparring partner voor alle analisten en trad hij toe tot de faculteitsraad. Zijn doortastende aanpak was zichtbaar voor velen en hij ontwikkelde zich tot hoofd van de bedrijfsvoering van het Wentgebouw, waar toen de faculteit Biologie gehuisvest was, en enige jaren later zelfs tot ad-interim directeur van de faculteit Biologie.

Taken bij de Universiteit Utrecht

René heeft een groot aantal taken uitgevoerd tijdens zijn loopbaan aan de Universiteit Utrecht. Een aantal ervan steken er in omvang of impact bovenuit, waaronder:

  • De directe en indirecte gevolgen van een forse brand in het Hugo R. Kruytgebouw werden gemanaged en opgelost door René. De schade aan veel faciliteiten, waaronder de elektronenmicroscopen, was enorm. Opmerkelijk genoeg wist René het voor elkaar te krijgen dat de meeste onderzoeksactiviteiten binnen twee weken weer gestart konden worden.
  • René heeft mede leidinggegeven aan een grote reorganisatie binnen het departement Biologie. Meer dan 30 mensen moesten ontslagen worden en mede door de enorme inzet en creativiteit van René weren vrijwel al deze mensen binnen een jaar elders herplaatst.
  • Ad-interim had René de leiding over de huisvesting van de Bètafaculteit en de Botanische Tuinen Utrecht.
  • René heeft de laatste jaren een actieve bijdrage geleverd aan een breed scala aan regionale en nationale initiatieven op het terrein van duurzame landbouw en gezonde voeding, waaronder ‘Food-Print Utrecht Region’, ‘Utrecht Food Freedom’, ‘Sustainable Food Initiative’, de regiodeal Foodvalley, FoodSwitchNL en het burgerberaad G1000Landbouw. In deze rol heeft hij altijd gestreefd naar verbinding tussen de betrokkenen. Onvermoeibaar streefde René naar een voor iedereen gewenst resultaat, maar plaatste daarbij zichzelf nooit op de voorgrond.

Iemand die onorthodoxe creatieve ideeën en oplossingen bedenkt voor allerlei issues.

Rens Voesenek, departementshoofd Biologie vertelt over René: “Hij is een zeer getalenteerd en bijzonder mens dat sterk analytisch onderlegd is. Ik ken René als iemand die onorthodoxe creatieve ideeën en oplossingen bedenkt voor allerlei issues. Ook is hij oplossingsgericht: pakt dingen op om ze op te lossen. René is doortastend en kan ideeën op diverse manieren overtuigend voor het voetlicht te brengen, zonder drammerig te worden. Dit heeft René op een buitengewoon unieke en langdurige manier toegepast binnen zijn werkzaamheden als bestuursondersteuner aan de Universiteit Utrecht, maar ook in de diverse onbezoldigde nevenfuncties die hij bekleed heeft. Zijn functioneren is uniek en uitzonderlijk en omvat veel meer dan verwacht mag worden.”

Namens de faculteit Bètawetenschappen en in het bijzonder het departement Biologie feliciteren wij René van harte met deze onderscheiding.