23 januari 2018

Remco Raben: Koloniale symbolen mogen vallen

Het kunststoffen borstbeeld van Johan Maurits van Nassau. Bron: Wikimedia/Beko
Het kunststoffen borstbeeld van Johan Maurits van Nassau. Bron: Wikimedia/Beko

In het Haagse Mauritshuis wordt een buste van de naamgever van context voorzien en in Amsterdam-Oost besluit een schoolbestuur om de naam van de Jan Pieterszoon Coenschool te wijzigen. Duiden deze voorbeelden erop dat er sprake is van een beeldenstorm of geschiedvervalsing? Dat beweren tegenstanders van deze aanpassingen in De TelegraafMaar het wijzigen van koloniale symbolen getuigt juist van een verantwoorde omgang met de geschiedenis, stelt dr. Remco Raben op de website Over de Muur.

Dr. Remco Raben
Dr. Remco Raben

Veranderend inzicht

Koloniale symbolen zijn ooit gecreëerd om de Nederlandse natie in een periode van negentiende-eeuws hypernationalisme meer glans te geven, zegt Raben. "Maar in een tijdperk waarin we mensenrechten hoger in het vaandel hebben staan dan koloniale expansie, moeten we op zoek naar andere iconen. Een kwestie van zo niet voortschrijdend, dan toch veranderend inzicht."

Gezonde historische cultuur

Steeds meer scholen, musea en universiteiten geven zich rekenschap van de manier waarop ze het kolonialisme representeren. "Die gewetensvolle omgang met het koloniale verleden duidt juist op een gezonde historische cultuur, waarin men zich rekenschap geeft van de symboolwaarde van de geschiedenis in de huidige samenleving."