Religiewetenschapper Pooyan Tamimi Arab treedt toe tot De Jonge Akademie

Pooyan Tamimi Arab
Pooyan Tamimi Arab

De Jonge Akademie benoemt religiewetenschapper dr. Pooyan Tamimi Arab als een van haar tien nieuwe leden per 2022. De Jonge Akademie, een innovatief platform van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), bestaat uit vijftig jonge onderzoekers uit verschillende disciplines met visie op wetenschap en wetenschapsbeleid.

Ik kijk ernaar uit om wetenschappers van andere disciplines en universiteiten te ontmoeten en samen de stem van jonge wetenschappers te laten horen.

Dr. Pooyan Tamimi Arab
Pooyan Tamimi Arab over zijn benoeming in De Jonge Akademie

Onderzoek naar religieuze tolerantie

Pooyan Tamimi Arab doet onderzoek naar religieuze tolerantie en politiek secularisme, de scheiding van kerk en staat. Hiervoor combineert hij de antropologie en kunstgeschiedenis met de politieke filosofie. Hij onderzoekt met name de tastbare uitingen van de hedendaagse religieuze diversiteit – gebouwen, geluiden, afbeeldingen en voedsel – en de vraag in hoeverre die door de seculiere staat mogelijk worden gemaakt. In een nog te verschijnen publicatie schrijft hij bijvoorbeeld over de onverdoofde rituele slacht en de spanning tussen enerzijds de vrijheid van godsdienst en anderzijds de erkenning van dieren als wezens met gevoel. Naast religieuze diversiteit in Nederland en Europa doet Tamimi Arab ook steeds meer onderzoek naar secularisering en de roep om politiek secularisme in Iran.

Een diverse universiteit

Binnen De Jonge Akademie wil Tamimi Arab zich onder andere inzetten voor diversiteit en interdisciplinaire samenwerking: “Een vraag die mij bezighoudt is: hoe kunnen we de universiteit een aangenamere plaats maken voor mensen die tot een niet-dominante groep behoren? Houden we voldoende rekening met mensen die bijvoorbeeld autistisch zijn, met religieuze minderheden, met mensen die als eerste in de familie wetenschapper zijn geworden?”

Ook in zijn eigen onderzoek streeft Tamimi Arab naar een diverse benadering van filosofie en religie. “Ik vind het interessant wanneer de wetenschap mij in staat stelt om te leren over plaatsen en denkers die niet direct gerelateerd zijn aan mijn eigen identiteit. Wat schreven Locke en Spinoza over het Japanse Tokugawa-bewind? Welke rol spelen materiële religie en pluriformiteit in het denken van Durkheim over de Australische totem-religie? Ik hoop in de toekomst een balans te kunnen vinden tussen onderzoek waar ik als burger bij betrokken ben en onderzoek dat puur gedreven is door nieuwsgierigheid.”

Een vraag die mij bezighoudt is: hoe kunnen we de universiteit een aangenamere plaats maken voor mensen die tot een niet-dominante groep behoren?

Pooyan Tamimi Arab

Wetenschappelijke waarden

Daarnaast vindt Tamimi Arab het belangrijk om vanuit De Jonge Akademie wetenschappelijke waarden uit te dragen zoals het ideaal van de publieke rede, door de filosoof Kant gedefinieerd als het vrij en openbaar gebruik maken van de rede. Voor Tamimi Arab heeft dat een preciezere betekenis dan vrijheid van meningsuiting: “de geuite opvattingen moeten worden beredeneerd op een wetenschappelijke en toch voor een groter publiek begrijpelijke manier. De publieke rede veronderstelt ook een vermogen om naar elkaar te luisteren en om de wetenschap in te zetten voor het beter begrijpen van kwesties die de maatschappij raken. Hoe anders kunnen we handelen op een manier die het publieke belang dient, als we niet eens in staat zijn naar argumenten te luisteren?”

Het ideaal van de publieke rede veronderstelt een vermogen om naar elkaar te luisteren en om de wetenschap in te zetten voor het beter begrijpen van kwesties die de maatschappij raken.

Pooyan Tamimi Arab

Pooyan Tamimi Arab is sinds 2020 ook lid van de Utrecht Young Academy, een samenwerkingsplatform van ambitieuze jonge academici dat zich inzet om de relatie tussen universiteit, beleid en samenleving te bevorderen. Eerder dit jaar ontving hij een Early Career Partnership van de KNAW, waarmee hij een conferentie organiseert over innovatieve digitale methoden voor onderzoek naar seculiere en religieuze dynamiek. Tamimi Arab maakt deel uit van het bredere onderzoeksproject ‘Religious Matters in an Entangled World’ onder leiding van prof. dr. Birgit Meyer. In 2018 ontving hij een Veni-beurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De Jonge Akademie

De Jonge Akademie organiseert inspirerende activiteiten voor verschillende doelgroepen op het gebied van interdisciplinariteit, wetenschapsbeleid en wetenschap en maatschappij. De vijftig leden van De Jonge Akademie zijn onderzoekers uit verschillende disciplines die zich wetenschappelijk hebben bewezen en minder dan tien jaar geleden zijn gepromoveerd. Elk jaar stromen tien leden in en uit. De tien nieuwe leden worden jaarlijks geselecteerd door een commissie van leden van De Jonge Akademie en de KNAW.

De nieuwe leden worden geïnstalleerd op 22 maart 2022.

Meer informatie
De Jonge Akademie