11 oktober 2017

Hoogleraar Gert Jan Kramer over het regeerakkoord

Regeerakkoord: groen genoeg?

In het regeerakkoord staat een ambitieus hoofdstuk over klimaat en energie. Geeft dat inderdaad vertrouwen in de toekomst? Een reactie van Gert Jan Kramer, hoogleraar Duurzame Energievoorziening aan de Universiteit Utrecht.

"Ik denk zeker dat dit regeerakkoord hoop voor de toekomst biedt. Ik vind de ambitie die eruit spreekt op het gebied van energie en klimaat zeer te prijzen. Samen met anderen riep ik eerder al op tot een klimaatwet en die komt er nu, dat is goed nieuws. Het is te hopen dat die wet brede steun vindt in de Tweede Kamer, niet alleen van de coalitie maar ook van de linkse oppositiepartijen. Want wil een klimaatwet werken dan moet deze gesteund, onderhouden en nageleefd worden door de volgende kabinetten.

De volgende vraag is natuurlijk wel, hoe ga je die ambities waarmaken. Opvallend is de keus voor koolstofopvang en -opslag, met name voor de industrie. Het kabinet denkt er 18 megaton CO2 mee te kunnen besparen. Dat is heel veel, zeker als je bedenkt dat de hele industrie in de regio Rotterdam zo’n 30 megaton uitstoot.

En opvallend genoeg gaat dat samen met 12 megaton besparing als gevolg van het sluiten van kolencentrales. Bij het besluit tot de bouw van de laatste kolencentrales, zo'n tien jaar geleden, was de voorwaarde dat de CO2 van deze centrales uiteindelijk zou worden afgevangen en opgeslagen. Maar in de tussenliggende periode was er veel weerstand tegen koolstofafvang en -opslag en ging deze zomer daarom zelfs het al jaren gepland staande demonstratieproject niet door. Nu zet het kabinet plotseling - naar mijn idee verstandig - grootschalig in op koolstofafvang en -opslag, maar sluiten ze diezelfde kolencentrales. Ik realiseer me dat dingen soms zo gaan in de politiek, maar logisch is het niet."

Marjan Minnema van Urgenda reageerde in de NRC als volgt: koolstofopslag is duur en levert niks op, ze kunnen beter staal gaan maken met waterstof. Wat vindt u daarvan?

"Ik denk dat de overheid beter aan de staalindustrie zelf de opdracht kan geven: doe iets aan die emissies en bedenk zelf maar hoe. Dan komt de industrie zelf wel met de meest effectieve manier. Koolstofopslag is natuurlijk een oplossing aan het eind van het traject, je produceert emissies en daarna ruim je ze weer op. Het is begrijpelijk dat je als leek denkt, je kunt beter voorkomen dan genezen. Maar voor de industrie betekent dat bestaande fabrieken afbreken en nieuwe moeten bouwen. Dat lukt ze zeker niet voor 2030. Voor koolstofopslag hoeven ze alleen maar een fabriek naast de bestaande fabrieken te zetten. Dat is haalbaarder."

Luister ook de podcast met Gert Jan Kramer waarin hij uitlegt waarom koolstof opvangen en opslaan onvermijdelijk is als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen: Kiest u maar: koolstofopslag, of grenzen aan de groei

Zie ook: Nieuwsuur 12 oktober 2017, vanaf +/- 35:00: Nieuwsuur

 

Telefoon: 030 253 7948
Hoogleraar
Geowetenschappen - Copernicus Institute of Sustainable Development - Energy & Resources - Sustainable Energy Supply Systems