6 februari 2018

Reformatorisch Dagblad doet verslag van UCEMS-publieksdag

Zaterdag 3 februari was het de negende keer dat het Utrecht Centre for Early Modern Studies de deuren opende voor publiek. Onder het thema 'de macht van het woord' vertelden Utrechtse wetenschappers over het onderzoek dat zij doen. Het Reformatorisch Dagblad was aanwezig bij de publieksdag en schreef een uitgebreid verslag.

De taal van de Republiek: regels of ratjetoe?

Het RD besteedde in het bijzonder aandacht aan de lezing van dr. Feike Dietz en Cora van de Poppe MA. Centraal in hun lezing stond de vraag of de taal van de Republiek veel regels kende of een ratjetoe was. In de middeleeuwen bestond er in Nederland namelijk geen standaardtaal, het Middelnederlands was meer een verzameling van dialecten. Maar in de zeventiende eeuw ontstond er steeds meer behoefte aan een eenheidstaal. Om dat te bereiken waren er taalregels nodig. In het onderzoeksproject Language Dynamics in the Dutch Golden Age worden deze taalvernieuwingen onderzocht. De conclusie van de lezing van Dietz en Van de Poppe was dat er weliswaar sprake was van meer eenheid in de taalregels, maar dat er toch nog lange tijd verschillende schrijfwijzen naast elkaar mogelijk bleven.

Utrecht Centre for Early Modern Studies

Het UCEMS is Nederlands grootste onderzoekscentrum dat de geschiedenis, religie, politiek, literatuur, kunst, muziek en wetenschap van de periode tussen ca. 1500 tot 1800 in internationaal perspectief bestudeert.