5 september 2019

Rechtenstudenten verkiezen Jeroen Kiewiet en Anouk Wouters tot Docent en Docenttalent van het jaar 2019

Jeroen Kiewiet, docent van het jaar 2019 volgens Utrechtse rechtenstudenten.

De Utrechtse rechtenstudenten hebben Jeroen Kiewiet als docent van het jaar verkozen en Anouk Wouters tot docenttalent van het jaar. Hun motivatie en goede connectie tijdens werkgroepen, alsmede de betrokkenheid bij de persoonlijke ontwikkeling van studenten worden geroemd.

Per categorie waren drie docenten genomineerd en via een online formulier hebben alle rechtenstudenten hun stem kunnen uitbrengen. De vice praeses van de JSVU (Juridische Studenten Vereniging te Utrecht) mocht namens alle rechtenverenigingen in Utrecht de docentenprijzen uitreiken.

Docent van het jaar

Dit zei de jury onder meer over de genomineerden:

Anoeska Buijze is als Universitair docent verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie. Anoeska is genomineerd voor de docentenprijs vanwege haar betrokkenheid bij de Staats- en Bestuursrecht studenten. De rustige en fijne begeleiding die Anoeska geeft in haar lessen maar vooral tijdens de scriptieperiode hebben vele bachelor en masterstudenten geholpen.

Pernille van der Plank onderscheidt zich van andere universitaire docenten met haar nuchtere, wetenschappelijke kijk op de juridische stof en de praktijk. Zij stimuleert haar studenten kritisch te kijken naar het recht. Zij leidt de onderzoeksgroep van de praktijkgroep Real Estate van Houthoff. Deze binding met de praktijk zorgt binnen de werkgroepen en hoorcolleges voor treffende en soms grappige voorbeelden uit de praktijk.

Winnaar Jeroen Kiewiet’ stijl van onderwijzen kan worden getypeerd als: onderscheidend en gericht op persoonlijke ontplooiing van zijn studenten. Zonder tekort te doen aan de diepgang van zijn werkgroepen, weet Jeroen zijn studenten te motiveren om juist zelf over de stof na te denken. Het enkel reproduceren van de stof lijkt binnen zijn lessen niet het focuspunt te zijn. Juist studenten in staat stellen om zelf een mening te vormen en deze te onderbouwen aan de hand van valide argumenten is waar het binnen de werkgroepen om gaat.

Uitreiking Docentenprijzen 2019 bij Rechtsgeleerdheid.
Anouk Wouters, docenttalent van het jaar 2019.

Docenttalent van het jaar

De genomineerden voor deze prijs hadden minder dan vijf jaren aan ervaring als docent. Dit zei de jury over hen:

Anna Berlee is voortdurend op zoek naar manieren om het onderwijs door middel van technologie te vernieuwen en verbeteren. Door haar kennis van technologische ontwikkelingen en privacyvraagstukken weet ze de actualiteit in het onderwijs te verwerken, waardoor het recht voor studenten tot leven komt.

Eefke Huisman schuwt verdieping niet en verwacht van alle studenten een actieve bijdrage aan de werkgroep. Zo leidt Eefke haar studenten altijd geleidelijk naar het antwoord toe en stimuleert ze het discussiëren over de mogelijke antwoorden op een vraag.

Winnares Anouk Wouters weet tijdens haar werkgroepen en goede connectie te vinden met haar studenten, door treffende voorbeelden te gebruiken ter verduidelijking van de stof. Door deze laagdrempelige benadering van de juridisch ingewikkelde stof, maakt zij het vak Intellectueel Eigendom interessant.