Reactie faculteitsbestuur Geowetenschappen op zangbundel UAV

Het bestuur van de faculteit Geowetenschappen heeft kennis genomen van het gebruik van een zangbundel met seksistische liedteksten tijdens het introductieweekend van de studievereniging Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (UAV). Het faculteitsbestuur is geschrokken van de teksten en vindt dit onaanvaardbaar en ontoelaatbaar en heeft daarom besloten om met onmiddellijke ingang de financiering van de studievereniging op te schorten. De faculteit laat een nader onderzoek instellen door een onafhankelijke partij. Hangende het onderzoek wordt de studievereniging uitgesloten van academische plechtigheden.