6 februari 2018

Rapport Talen voor Nederland

© iStockphoto.com/Bet_Noire
© iStockphoto.com/Bet_Noire

We moeten verstandiger en efficiënter omgaan met de talen in ons land, en daar heldere keuzes bij maken. Nederland is een meertalige samenleving geworden en daar is beleid voor nodig, schrijft de KNAW in het rapport Talen voor Nederland. Prof. dr. Roberta D’Alessandro, prof. dr. Henriëtte de Swart en prof. dr. Antoine Buyse namen deel aan de commissie die in opdracht van de KNAW gevraagd werd een coherente visie te formuleren op de positie van taal en cultuur in de Nederlandse samenleving, binnen en buiten de wetenschap en binnen en buiten het onderwijs.  

Laagdrempelig leren

De commissie stelt dat het Nederlands zelf  een brede basis nodig heeft, en het leren van Nederlands laagdrempelig zou moeten zijn, voor vluchtelingen en immigranten, maar ook voor expats en internationale studenten.

Prof. dr. Roberta D’Alessandro, prof. dr. Henriëtte de Swart en prof. dr. Antoine Buyse
Prof. dr. Roberta D’Alessandro, prof. dr. Henriëtte de Swart en prof. dr. Antoine Buyse

Kijk verder dan het Engels

Daarnaast moet men verder kijken dan het Engels en beter gebruikmaken van aanwezige talenkennis. De commissie concludeert dat er dringend behoefte is aan een samenhangend nationaal taalbeleid, dat moet aansluiten bij de maatschappelijke vraag naar taalexpertise.

Nationaal Platform voor de Talen

De gezamenlijke letterenfaculteiten zouden via het Disciplineoverleg Letteren en Geesteswetenschappen een doorgeefluik moeten opzetten. Wellicht kan dat worden belegd bij het Nationaal Platform voor de Talen. Via zo’n doorgeefluik kunnen de universiteiten kennis van uiteenlopende talen en software voor ondersteuning van minder bekende talen beschikbaar stellen aan relevante beroepsgroepen, zoals zorg, inlichtingendiensten, politie, douane etc. Bij een dergelijk platform zou ook de certificering van tolken en andere taalprofessionals kunnen worden geregeld. Voor het Nederlands is het raadzaam een onafhankelijk, landelijk aanspreekpunt in te stellen dat kennis bundelt en de kwaliteit van het onderwijs in de Nederlandse taal waarborgt.