16 december 2013

Rapport ‘Klimaatengineering: hype, hoop of wanhoop?’

Klimaatengineering: hype, hoop of wanhoop? Door Monique Riphagen Frans Brom
 

Met het rapport 'Klimaatengineering: hype, hoop of wanhoop?' wil het Rathenau Instituut een bijdrage leveren aan het politieke en maatschappelijke debat over klimaatengineering in Nederland, met het oog op de internationale discussie over klimaatverandering. Een van de eindredacteurs is prof. dr. Frans Brom (bijzonder hoogleraar Ethiek van technology assessment), auteurs zijn onder andere prof. dr. Marcus Düwell (hoogleraar Philosophical Ethics) en studenten Annemarie Bijloos en Vincent van Gooi.

Klimaatengineering behelst het bewust en grootschalig ingrijpen in het klimaatsysteem om de door de mens veroorzaakte klimaatverandering tegen te gaan. Denk hierbij aan technologieën die zonlicht weren en aan technologieën die CO2, het belangrijkste broeikasgas, uit de lucht halen en opslaan.
 
Vanuit de vrees dat de politiek niet in staat is om de klimaatverandering met bestaande middelen in goede banen te leiden, stellen sommige klimaatwetenschappers klimaatengineering als radicale oplossing voor. Volgens dit rapport biedt klimaatengineering op korte termijn geen perspectief om de klimaatverandering binnen aanvaardbare grenzen te houden.
 
Wel kunnen de verschillende technologieën om CO2 uit de lucht te halen en op te slaan op termijn een bijdrage leveren. De technologieën moeten daarvoor verder ontwikkeld worden en er dient een internationaal kader ontwikkeld te worden waarin deze technologieën een plaats krijgen, aldus het rapport.
 
  • Titel: Klimaatengineering: hype, hoop of wanhoop?
  • Auteurs: Monique Riphagen, Frans Brom (red.)
  • ISBN: 978-90-77364-51-2
  • Uitgever: 2013, Rathenau Instituut