Rapport 'Grote stad, langdurige crisis: Leren van twee jaar Utrechtse Corona-ervaringen’

Leden van het ADAPT-project publiceren rapport voor de Gemeente Utrecht

De afgelopen jaren hebben voor een groot deel in het teken gestaan van corona. Nu het wat rustiger lijkt op dat gebied, is het belangrijk om op deze periode terug te blikken en daar van te leren. Twee leden van het ADAPT-team, dat onderdeel is van het platform Security in Open Societies, Paul 't Hart (Universiteit Utrecht) en Arjen Boin (Crisis Plan), hebben dit voor de gemeente Utrecht gedaan.

Rapport

Het resultaat van dit onderzoek is het recent gepubliceerde: 'Grote stad, langdurige crisis: Leren van twee jaar Utrechtse Corona-ervaringen'.

De gemeente Utrecht zegt erover: Bij het opstellen van de geleerde lessen hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van een door de gemeente opgestelde tijdlijn en documenten en hebben zij een ronde gesprekken gevoerd om input op te halen bij sleutelfiguren vanuit diverse sectoren en interne crisisteams. Ook de gemeente raad is uitgenodigd om in gesprek te gaan met de onderzoekers. Het rapport bevat een omschrijving van de bestuurlijke en organisatorische uitdagingen waarmee de gemeente de afgelopen twee jaar te maken kreeg.

Ook schetsen de onderzoekers de Utrechtse aanpak en lichten zij toe hoe Utrecht de vier belangrijke crisistaken invulde. Daarnaast tekenen de onderzoekers verschillende lessen op die de respondenten in het onderzoek hebben geformuleerd en geven hierop een korte reflectie. Het rapport sluit af met een tiental aanbevelingen om de crisisbestendigheid van de stad te vergroten.

Lees het rapport en de raadsbrief

Over het ADAPT-project

Samenlevingen worden steeds vaker geteisterd door noodtoestanden, zoals natuurrampen, pandemieën en economische crises. Maar hoe passen we ons succesvol aan tijdens (en na) deze noodtoestanden? Hierover is te weinig bekend. In de ADAPT Academy werken onderzoekers van de Universiteit Utrecht, Universiteit LeidenRadboud UniversiteitVrije Universiteit Amsterdam en Universiteit Twente samen, met als resultaat meer kennis en kunde over het aanpassingsvermogen van smaatschappijen in tijden van crises.

Het doel is daarnaast om wetenschappers samen met burgers en beleidsmakers, kennis, inzichten, instrumenten en strategieën te laten ontwikkelen om op die manier samenlevingen beter door crises te navigeren. Dat alles op basis van crises uit het heden, en verleden. 

Meer over ADAPT weten?