25 november 2019

Nieuw mediabeleid en vooral forse nieuwe investeringen nodig om persvrijheid en democratie in heel Europa te bevorderen

Rapport: Digital Media Policy Options for Europe and beyond

Professor Madeleine de Cock Buning.

Het Reuters Institute for the Study of Journalism doet met het rapport "What can be done? Digital Media Policy Options for Europe (and beyond)" aanbevelingen voor de nieuwe Europese Commissie en de EU-lidstaten ter verbetering van de omgeving voor onafhankelijke professionele journalistiek. Het rapport doet beleidsaanbevelingen op vier gebieden: mediavrijheid, desinformatie, gegevensbescherming en concurrentie en mediabeleid.
 

In het rapport wordt bepleit dat onafhankelijke, professionele journalistiek vrijheid, financiering en een toekomst nodig heeft. Vervolgens worden enkele maatregelen beschreven die kunnen bijdragen aan het bereiken van elk van deze doelstellingen.

De EU als beleidsondernemer digitale kwesties
Sommige thema's van het verslag zullen ook buiten Europa weerklank vinden. Aangezien de Verenigde Staten nog steeds verlamd zijn door partijdigheid en de Chinese regering op agressieve wijze haar eigen specifieke benadering van digitale media volgt op basis van zeer verschillende waarden, komt de Europese Unie steeds meer naar voren als een wereldwijde beleidsondernemer op het gebied van digitale kwesties, met een invloed die ver buiten Europa doorklinkt. Nu beleidsmakers over de hele wereld naar Europa kijken voor inspiratie, is dit een unieke kans voor de Europese Unie en haar lidstaten om leiderschap te tonen en te laten zien hoe een echt democratisch digitaal mediabeleid eruit kan zien.

De auteurs
Eén van de auteurs is prof. Madeleine de Cock Buning, hoogleraar Auteursrecht en Media- en communicatierecht aan de Universiteit Utrecht en als hoogleraar Digital Politics, Economies and Societies Cluster verbonden aan het  European University Institute’s School of Transnational Governance. De andere auteurs zijn prof. Rasmus Kleis Nielsen, directeur van het  Reuters Institute for the Study of Journalism, en hoogleraar Political Communication aan de  University of Oxford en Robert Gorwa, promovendus aan het departement Politics and International Relations, University of Oxford.
 
Het rapport
Het volledige rapport is te vinden op Reuters Institute for the Study of Journalism. Download hier een Nederlandstalige samenvatting.
Madeleine de Cock Buning is beschikbaar voor interviews over zowel de inhoud als de bredere thema's die erin aan de orde komen: overheidssubsidies voor journalistiek, contentmatiging, technologieplatforms, antitrustbeleid of persvrijheid in Oost-Europa en daarbuiten.