18 december 2017

Rapport Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart aan minister aangeboden

Henk Kummeling (rechts) overhandigt het rapport aan minister Sander Dekker. Foto: Roel Rozenburg
Henk Kummeling (rechts) overhandigt het rapport aan minister Sander Dekker (foto: Roel Rozenburg)

Maandag 18 december 2017 verscheen het eindverslag van de Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart. Commissievoorzitter prof. dr. Henk Kummeling gaf een korte toelichting op de resultaten van het onderzoek. Daarna overhandigde hij het rapport aan de minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker.

Onderzoek

De commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart is in 2016 ingesteld om onderzoek te doen naar de gevolgen van de herziening van de gerechtelijke kaart die per 1 januari 2013 is doorgevoerd (Wet HGK). Ook evalueerde de commissie de doeltreffendheid en de effecten van het splitsen van de rechtbank Oost-Nederland op in in de arrondissementen Gelderland en Overijssel (Splitsingswet).

Universiteit Utrecht vertegenwoordigd in commissie

Voorzitter van de commissie is prof. dr. Henk Kummeling, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Staatsrecht aan het departement Rechtsgeleerdheid. Een ander commissielid is prof. dr. Mirko Noordegraaf, hoogleraar Publiek Management aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap.

Doelen beperkt gerealiseerd

De conclusie van de commissie is dat de doelen van de Wet herziening gerechtelijke kaart tot dusver beperkt zijn gerealiseerd. Uit het persbericht:

De impact van de Wet HGK op de mensen werkzaam in de rechtspraak en het openbaar ministerie is groot, vooral waar gefuseerd moest worden. Daarom is meer tijd en inspanning nodig om de doelen van de wet te realiseren. De ruimte voor verbetering zit voornamelijk in de wijze waarop de aan de wet gerelateerde taken en bevoegdheden, in de bestuurlijke en operationele samenwerking, worden uitgeoefend.

Het hele rapport is beschikbaar via rijksoverheid.nl.

Hoogleraar
Rector Magnificus