Raad van State beloont 'Algoritmes en Besluiten' van Chris Adriaansz met scriptieprijs

Piet Hein Donner en Chris Adriaansz
Piet Hein Donner en Chris Adriaansz.

Chris Adriaansz, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht, heeft de Piet Hein Donner Scriptieprijs van de Raad van State gewonnen. Hij schreef de beste masterscriptie over de Nederlandse democratische rechtsstaat en ontving op 20 november 2019 een oorkonde en een geldprijs van 2500 euro.

Adriaansz schreef zijn masterscriptie over ‘Algoritmes en besluiten’ en deed onderzoek naar de rechtmatigheid van algortitmes en bestuursrechtelijk besluitvorming. Hij studeerde in 2019 cum laude af aan de Universiteit Utrecht en won ook de Pels Rijcken / SBR scriptieprijs 2019.

Nieuwe inzichten, praktische oplossingen

De tweejaarlijkse Piet Hein Donner prijs is nieuw en bedoeld voor een masterscriptie over de Nederlandse democratische rechtsstaat. De prijs is in het leven geroepen om het afscheid te markeren van Piet Hein Donner als vice-president van de Raad van State. Donner zelf, is voorzitter van de jury. Hij zei bij de uitreiking over de scriptie van Adriaansz: “Als je de scriptie uit hebt, moet je hem zeker nog een keer lezen voor je het gevoel hebt deze te begrijpen. Dat ligt niet aan de schrijver, maar aan de materie die hij beschrijft. Maar als je de scriptie na een tweede of derde lezing weglegt, heb je het gevoel nieuwe inzichten te hebben gekregen en ook praktische oplossingen voor nieuwe vraagstukken.”

De andere juryleden waren Bart Jan van Ettekoven: voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en Sylvia Wortmann: lid van de Raad van State. Naast de winnende scriptie waren van de vijftien geldig ingezonden scripties er nog twee genomineerd.