2 april 2019

Publieksverslag eerste CenSAS Dierendialoog

Op 29 november 2018 organiseerde het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) haar eerste Dierendialoog. Bijna 140 personen kwamen in Koninklijke Burgers’ Zoo bijeen om in gesprek te gaan over dieren. Deelnemers vertegenwoordigden de wetenschap, de diersector, het bedrijfsleven, de politiek en dierenbelangenorganisaties of ze namen deel als persoonlijk geïnteresseerden. Het gesprek werd gevoerd aan de hand van actuele thema’s en situaties waarin mens en dier elkaar tegenkomen. In het publieksverslag is te lezen hoe de gesprekken verliepen en welke thema’s aan bod kwamen.

Naast het weer en het verkeer zijn er weinig onderwerpen waar zoveel over gesproken wordt als over dieren. We praten over onze eigen huisdieren, over een YouTube filmpje waarin panda’s grappig met elkaar stoeien, maar ook over de terugkeer van de wolf, de opvang van zeehonden of de toekomst van de veehouderij. Praten over dieren is dus niet nieuw of bijzonder. De manier waarop het gesprek tijdens de Dierendialoog werd gevoerd was dat wel.

Het maatschappelijk debat over de omgang met dieren gaat er in Nederland soms fel aan toe. Verschillende visies en belangen van betrokkenen leiden vaak tot polarisatie en scherpe discussies. Tijdens de Dierendialoog verliep het gesprek anders: geen discussie om elkaar te overtuigen, maar een open dialoog met als doel om samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het samenleven van mensen en dieren.

Het werd duidelijk dat idealen enorm kunnen verschillen en gewenste oplossingen daarmee ook. Voor het vinden van breed gedragen oplossingen is het van belang dat verschillende idealen worden gehoord en begrepen. In plaats van te starten bij de realiteit en de problemen, begon de Dierendialoog bij de idealen van de deelnemers. Vervolgens werd gekeken of en hoe deze idealen gerealiseerd kunnen worden.

Op basis van de Dierendialoog concludeert CenSAS dat het van groot belang is om in de maatschappij al in een vroeg stadium met elkaar in gesprek te gaan over thema’s die te maken hebben met het samenleven van mens en dier. Pas beginnen met praten wanneer problemen acuut zijn en de discussie op scherp staat, heeft een averechts effect op het vinden van breed gedragen oplossingen.

Het publieksverslag vormt een uitgebreide samenvatting van de Dierendialoog. Het is geen kookboek geworden met panklare antwoorden op alle besproken thema’s. Wel geeft het een aanzet en ideeën voor het voeren van een goed onderbouwd gesprek over onze omgang met dieren goed, waarin alle betrokkenen deelnemen.