Publieksverslag CenSAS Dierendialoog 2019: stadsdier of natuurmens?!

Op 28 november 2019 vond de tweede CenSAS Dierendialoog plaats. Ruim 100 personen kwamen in Koninklijke Burgers’ Zoo weer bijeen om in gesprek te gaan over dieren. Dit keer over dieren in de natuur, in en om het huis en in de stad. 

Dieren zijn overal. Met miljoenen dieren in Nederland kom je ze overal tegen. Dat is vaak op plekken waar je ze verwacht, zoals in de natuur of in een dierentuin. Toch vinden we ook dieren op onverwachte plekken: wilde zwijnen in een woonwijk, muizen in je garage of een potvis op het strand. Juist op die plekken ontstaat vaak discussie. Soms zijn dat discussies die al decennia gevoerd worden, zoals de vraag of en hoe je zeehonden moet opvangen. Andere dieren zorgen voor nieuwe discussies, zoals de wasbeer en de wolf die Nederland weten te vinden. Daarnaast zijn het vaak niet de dieren, maar (nieuwe) keuzes van ons als mensen waardoor de discussie start, bijvoorbeeld bij de aanleg van een nieuwe woonwijk in een gebied waar zich een dassenburcht bevindt of de vraag wat je doet met mollen op de golfbaan.

We hopen dat dit verslag niet alleen een weergave is van wat heeft plaatsgevonden, maar ook inspireert om het gesprek te blijven zoeken over onze omgang met dieren

Tijdens deze dialoog hebben we weer gezien dat mensen met uiteenlopende visies en achtergronden op een prettige manier met elkaar in gesprek kunnen over soms gevoelige dierkwesties. Door de focus te leggen op de toekomst is het mogelijk om wat afstand te nemen, te focussen op wat mogelijk is en niet te veel stil te staan bij wat er verkeerd gaat en door wie dat komt. 

Laat de natuur haar gang gaan

In het algemeen viel op dat veel deelnemers van mening waren dat de natuur haar gang moet kunnen gaan en mensen niet te vaak moeten ingrijpen. Dieren in nood moeten wel geholpen worden, zeker als de mens verantwoordelijk is voor de ontstane situatie. Het zou goed zijn als de mens de natuur en de dieren daarin meer ruimte geeft en niet al het leefgebied inneemt en alles wil beheren. Dieren kunnen ook geholpen zijn met bijvoorbeeld ecoducten en tunnels. Indien er sprake is van overlast moet die zoveel mogelijk worden voorkomen op diervriendelijke wijze. Op die manier ontstaat balans en een evenwichtig samenleven van mensen, natuur en dieren. Het leefgebied is dus van mensen en dieren samen. We kunnen niet spreken van aparte leefgebieden. 

Het zal u niet verbazen dat we op die avond niet alle problemen hebben opgelost. In dit verslag kunt u wel lezen wat we hebben besproken, hoe we dat hebben gedaan en dat er ook concrete ideeën zijn geformuleerd over hoe we anders en beter kunnen omgaan met de mus, de muis, de mol en al die andere mooie dieren. 

We hopen dat dit verslag niet alleen een weergave is van wat heeft plaatsgevonden, maar ook inspireert om het gesprek te blijven zoeken over onze omgang met dieren.

Lees het verslag

CenSAS is een samenwerking van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) en Animal Sciences (Wageningen University & Research).