Psychologiestudenten kunnen straks stagelopen bij hun eigen bedrijf

Ondernemerschapsonderwijs

De masteropleiding Social, Health and Organisational Psychology werkt aan een stageprogramma dat studenten in staat stelt al doende te leren door een eigen onderneming te starten. Samen met het Utrecht University Centre for Entrepreneurship wordt een e-learning ontwikkeld om de masterstudenten voor te bereiden op het ondernemerschap.

Creëer je eigen aanbod

De aanleiding voor de nieuwe cursus was het gebrek aan geschikte stageplaatsen voor internationale studenten. Fréderique Purnot, docent bij Psychologie: "Onze studenten moeten veel vlieguren maken. Voor onze internationale studenten zijn stages altijd lastig te vinden. Het grootste struikelblok: de Nederlandse taal. Te weinig bedrijven in Nederland staan open of zijn geschikt voor het werken met Engelstalige studenten. Daarom vertrekken studenten vaak uit Nederland om in hun thuisland een stage te vinden. En dat is zonde."

"Binnen de masteropleiding Social, Health and Organisational Psychology is gebrainstormd over mogelijke manieren om dit probleem tegen te gaan. Eén oplossing die werd aangedragen is studenten de mogelijkheid te bieden om een eigen onderneming op te zetten als stage. Internationalisering en een snel veranderende wereld vragen om flexibele bedrijven die kunnen inspelen op een brede en diverse doelgroep. Laat studenten hun eigen organisaties creëren, gericht op de internationale markt."

Leren ondernemen

Een bedrijf starten vraagt om de nodige kennis en vaardigheden. In haar zoektocht naar ondernemerschapsprogramma’s voor studenten en young professionals nam Purnot contact met het Utrecht University Centre for Entrepreneurship (UtrechtCE). Omdat het bestaande aanbod veelal gericht is op Nederlandstalige studenten en er een bredere behoefte bestaat binnen de Universiteit Utrecht om studenten iets te leren over ondernemerschap ontstond het idee voor een serie online modules. Voor de ontwikkeling hiervan is een facultaire aanvraag van het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs (USO) gehonoreerd.

Rianne Poot, programmadirecteur van UtrechtCE: "Ik ben blij dat de faculteit Sociale Wetenschappen op deze manier met ondernemerschap aan de slag gaat. Deze e-learning wordt een laagdrempelig middel voor studenten om te kijken of ondernemerschap iets voor hen is. Voor studenten die al zeker weten dat ze een onderneming willen opzetten, begeleidt de e-learning in hun proces van idee tot onderneming en kunnen zij vervolgens direct in de stageruimte hun eigen bedrijf beginnen."

Ambitie: e-learning voor alle masterstudenten

"De ondernemerschapsstage wordt de komende jaren verder uitgewerkt en uitgedacht. De e-learning wordt volgend jaar ontworpen," vertelt Purnot. De ambitie is om de e-learning uiteindelijk voor alle faculteiten en opleidingen beschikbaar te maken, zodat studenten ook over de grenzen van de eigen opleiding samenwerkingen kunnen aangaan. Purnot: "Zo bereiden we onze studenten voor op een toekomst in een constant veranderende wereld waarbij een vleugje ondernemerschap altijd van pas kan komen."

Waarom hebben we ondernemerschapsonderwijs nodig?

De wereld waarin we leven zit vol onopgeloste problemen. Problemen die vragen om een interdisciplinaire en innovatieve aanpak om ze op te lossen. De Universiteit Utrecht wil haar studenten voorbereiden op het helpen oplossen van (een deel van) deze problemen: door excellent onderzoek, door het creëren van innovatieve oplossingen in hun werkomgeving of door het starten van een eigen bedrijf. Ondernemerschapsonderwijs helpt studenten om niet te stoppen bij het vinden van een oplossing, maar deze oplossing ook echt te realiseren.

Het Utrecht University Centre for Entrepreneurship (UtrechtCE) helpt docenten met cursusontwikkeling en -verbetering, verzorgt gastlessen en faciliteert een actieve docentencommunity.

UtrechtCE's aanbod voor docenten