18 december 2017

Promoties Steven van der Laan en Maaneli Derakhshani

Op maandag 6 november is Steven van der Laan gepromoveerd op een proefschrift over de varkensfokkerij; op donderdag 19 oktober promoveerde Maaneli Derakhshani op de stochastisch-mechanische theorie.

 

Promotie Steven van der Laan

Steven van der Laan is gepromoveerd op het proefschrift getiteld “Een varken voor iedereen. Geschiedenis van de varkensfokkerij in Nederland in de twintigste eeuw”. Promotor is Bert Theunissen.

De Nederlandse varkensfokkerij heeft gedurende de twintigste eeuw een grote metamorfose ondergaan. Van een bijzaak op de meeste boerderijen die maar weinig mensen serieus namen tot één van de belangrijkste takken van de Nederlandse veeteelt. Tegelijkertijd is wetenschap een steeds grotere rol gaan spelen in de praktijk van het varkensfokken. Een varkensfokker kan tegenwoordig niet zonder kunstmatige inseminatie, computer en ultrasone spekdiktemeting, en zijn fokschema's zijn in overeenstemming met de wetten van de genetica.

Dit proefschrift onderzoekt vijf van de meest ingrijpende innovaties in de Nederlandse varkensfokkerij om erachter te komen hoe deze metamorfose tot stand is gekomen. Al snel blijkt dat de verwetenschappelijking niet een lineaire ontwikkeling is geweest, waarbij de kunst van het fokken langzamerhand is vervangen door de rationaliteit van de wetenschap.

De grotere rol van wetenschap in de varkensfokkerij was een vanzelfsprekende ontwikkeling. Ze is eveneens niet opgelegd aan de boeren door wetenschappers en beleidsmakers. Het blijkt dat boeren, wetenschappers, beleidsmakers en vrijwel alle andere betrokken beroepsgroepen een gemeenschappelijke noodzaak voelden tot continue modernisering van de praktijk, met daarbij een centrale rol voor wetenschap en technologie.

 

Promotie Maaneli Derakhshani

Maaneli Derakhshani is gepromoveerd op het proefschrift getiteld “Stochastic Mechanics Without Ad Hoc Quantization: Theory And Applications To Semiclassical Gravity”.

Quantum mechanics (QM), in its standard formulation, is well-known to suffer from interpretive problems. In the 20th century, one of the most promising approaches developed to address these problems was the stochastic mechanics (SM) approach. In SM, the goal is to reconstruct QM within a more fundamental theory involving classical particles interacting with a classical-like background medium, where the interaction causes the particles to undergo ‘random walks’ (i.e., jagged paths through space). In this way, the probabilistic character of quantum mechanics arises from the (seemingly) random motion of particles in this background medium.

However, it was pointed out about 30 years ago that SM can't really explain the ‘quantum’ aspect of QM. In other words, it doesn't explain why the energy or speed of a particle in quantum mechanics is ‘quantized’ (takes discrete values). In this thesis, Derakhshani connects SM with certain ideas of Louis de Broglie and David Bohm, to propose a reformulation of SM that overcomes this shortcoming. In addition, Derakhshani combines SM with gravity (for slow moving particles), and shows that this leads to novel results that can't be obtained by combining gravity with other approaches to QM (including the standard approach).