23 februari 2018

Project Postdoc-VO

Twaalf gepromoveerde bètadocenten hebben een postdoc-positie op hun school. Ze voeren een toegepast wetenschappelijk onderwijsonderzoek uit en krijgen daar 0,4 fte voor gedurende twee jaar. Daarnaast hebben ze 'gewoon' hun lesgevende taken. Het is voor het eerst dat zoiets gebeurt in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Bij succes komen er in de toekomst mogelijk veel meer postdoc-posities op scholen beschikbaar.

Het project Postdoc-VO is in de special Gek op kennis in Didactief breed uitgemeten (januari nummer 2018, oplage ca. 10.000 exemplaren richting scholen). In deze special vind je de portretten van twaalf gepromoveerde docenten die onderzoek uitvoeren op hun eigen school.

Lees hier het artikel of download hier de special.