Project Nieuwe Natuurkunde voor Suriname (NiNaS) afgerond!

Ondanks een staking van onderwijspersoneel in Suriname voor betere betaling en arbeidsomstandigheden, zijn de natuurkundedocenten in groten getale op de eindconferentie van het NiNaS-project gekomen op 27 januari in Suriname. Er is hard gewerkt en veel bereikt: er is een team van docenten getraind die nascholing kunnen verzorgen en veranderingen in lesgeven zijn op gang gebracht.

De aanleiding

Na bijna veertig jaar werken met de vorige methoden, begon Suriname eind 2012 met het aanpassen van het VO-natuurkundeonderwijs door het aanschaffen van de eerste boeken van een nieuwe methode. Maar helaas, die boeken werden niet gebruikt.

Om de modernisering van het natuurkundeonderwijs toch op gang te brengen is het project Nieuwe Natuurkunde in Suriname (NiNaS) opgestart door Frits Gravenberch (oud-voorzitter NVON), de Universiteit Utrecht, het Freudenthal Instituut en de Hogeschool Utrecht. Doel van dit project was om in het kader van de invoering van de nieuwe methoden te helpen met het trainen van nascholers in Suriname, die dan vervolgens de Surinaamse docenten kunnen helpen met de invoering en de daarbij gewenste activerende didactiek, practica en gebruik van ICT.

Nieuwe boeken inzamelen

Na een goede start kwam na een half jaar het bericht dat Suriname in een financiële crisis terecht was gekomen en geen geld had voor nieuwe boeken. De geplande landelijke nascholing was niet zinvol meer, maar de training van de kerngroep is doorgezet. Om toch, althans in vwo en havo, met nieuwe boeken te kunnen werken, is in Nederland een inzamelingsactie op scholen gestart voor de SysNat 7e editie  methode. Met dank aan diverse scholen, Van Dijk, ThiemeMeulenhof  en de docenten op de WND-conferentie zijn er uiteindelijk voldoende boeken verzameld. De NVON heeft de kosten voor verscheping naar Suriname op zich genomen.

De eindconferentie

Op 27 januari was de eindconferentie van het project, die goed bezocht werd door ruim 60 MULO- (meer uitgebreid lager onderwijs) en VWO-docenten. Docenten waren enthousiast, hebben voorbeelden gekregen van activerende didactiek en gaan daar de komende tijd mee aan de slag. VWO start in oktober met de 'nieuwe' methode. De MULO heeft nog geen nieuwe methode, maar er wordt over gedacht om een bestaande methode om te werken, zodat deze voor Suriname geschikt is.

Als resultaat van het project zijn er tijdens de conferentie adviezen gegeven aan het Surinaamse Ministerie van Onderwijs, aan de lerarenopleiding en aan het Centrum voor Nascholing CENASU over de nieuwe boeken, het ontwikkelen van nieuwe examenprogramma’s, nascholing en samenwerking tussen Suriname en Nederland op het gebied van natuurkundeonderwijs.  .

CMA heeft voor de VWO-nascholers het programma Coach beschikbaar gesteld. De MULO-scholen konden met veerunsters en maatcilinders naar huis en ook de beamers hebben een goede plek gevonden. NVON heeft ruim 120 boeken ShowdeFysica beschikbaar gesteld die de docenten goed kunnen gebruiken om demonstraties te doen.

Nieuwe vereniging de SVON

De docenten in Suriname kunnen zich nu verenigen in de SVON in oprichting: een vereniging voor Suriname, naar analogie van de NVON.

De samenwerking zal blijven, we hopen dat NVON en SVON goede banden blijven houden en dat het project blijvend bijdraagt aan verbetering van het natuurkundeonderwijs in Suriname.