Project Air View deelt kaarten op straatniveau van luchtkwaliteit in Amsterdam

Voor het eerst 'onzichtbare' schadelijke deeltjes gemeten

Luchtkwaliteitsmetingen op straatniveau laten zien dat Amsterdamse straten met druk verkeer tot drie keer zoveel schadelijke deeltjes bevatten dan de rustigere wijken met minder auto's. De Universiteit Utrecht en Google, die in Project Air View samenwerkten met de gemeente Amsterdam, tonen voor het eerst de unieke en zeer gedetailleerde kaarten, die onderzoek naar de gezondheidseffecten mogelijk maken.

Twee jaar lang reden twee Street View auto's door Amsterdam, uitgerust met meetapparatuur van de Universiteit Utrecht, om de luchtkwaliteit van elke straat in Amsterdam meerdere keren te meten. De bijna zes miljoen metingen laten zien dat, met name door het gemotoriseerde verkeer, de concentratie van ultrafijn stof, roet en stikstofdioxide in drukke straten tot drie keer zo hoog is dan de rustigere straten van Amsterdamse wijken. De kaarten zijn voor iedereen toegankelijk via de websites van Google’s Environmental Insights Explorer (EIE) en de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven.

Luchtkwaliteit en gezondheid onlosmakelijk verbonden

De kwaliteit van de lucht die we inademen heeft grote impact op onze gezondheid. Naar schatting overlijden er elk jaar wereldwijd vier tot negen miljoen mensen voortijdig aan de gevolgen van luchtverontreiniging. Amsterdammers leven gemiddeld een jaar korter door het inademen van vervuilde lucht.

Steden brengen de luchtkwaliteit doorgaans in kaart aan de hand van een beperkt aantal meetpunten, maar de luchtkwaliteit en daarmee de mate van luchtvervuiling kan van straat tot straat en van dag tot dag verschillen. Vaak worden alleen de wettelijk verplichte stoffen gemeten. En dat geeft een vertekend beeld.

Ultrafijn stof, deeltjes van nanoformaat (minder dan 0,1 micron in diameter) die zich in de uitlaatgassen van auto’s bevinden, wordt niet in de standaardmetingen meegenomen. Wetenschappers maken zich grote zorgen over deze ultrafijne deeltjes. De deeltjes kunnen tot diep in de longen en in de bloedsomloop doordringen, en het risico op ademhalings- en hart- en vaatziekten vergroten.

Met Project Air View hebben we voor het eerst de ‘onzichtbare’ deeltjes zichtbaar gemaakt. Het geeft ons de kans te onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van deze kleine deeltjes en of er behoefte is aan nieuwe regelgeving.

Onzichtbare in kaart gebracht

Met Project Air View zijn voor het eerst de ultrafijne deeltjes zichtbaar gemaakt. Daarmee vormt het een unieke aanvulling op de metingen van de vaste meetstations die Amsterdam al gebruikt voor monitoring en planning.

Volgens Roel Vermeulen is het van cruciaal belang om te beschikken over deze zeer gedetailleerde stadskaarten van luchtverontreiniging, vooral wanneer we het hebben over de schadelijke deeltjes die nog niet zijn vastgelegd in regelgeving, zoals ultrafijn stof. "Het geeft ons de kans te onderzoeken wat de gezondheidseffecten zijn van deze kleine deeltjes en of er behoefte is aan nieuwe regelgeving.”

Meerdere Europese steden volgen

Air View werd eerder al succesvol geïntroduceerd in Kopenhagen, Dublin en Londen. Inmiddels zijn de twee Street View auto's overgenomen door de Universiteit Utrecht. Onder begeleiding van Roel Vermeulen en milieu-epidemioloog Kees de Hoogh, zal een van de auto's vanaf september in Basel starten met metingen voor het Europese onderzoeksprogramma EXPANSE. Ook de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven zal de auto's in de nabije toekomst voor een project inzetten.

Roel Vermeulen legt uit hoe hij en zijn team een Google Street View Car hebben omgebouwd tot een Air View Car, waarmee ze de luchtkwaliteit van diverse steden tot op straatniveau in kaart hebben gebracht.
Meer informatie
Blog Google Nederland