28 februari 2018

Programma en sprekers groot aanbestedingscongres bekend

Prof. mr. Elisabetta Manunza en prof. mr. Chris Jansen organiseren op woensdag 11 april 2018 het tweede grote congres aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder de titel ‘De stand van het aanbestedingsrecht: coherent kader of belemmering?’.

De politiek-bestuurlijke visie op inkopen en aanbesteden is de laatste jaren aanzienlijk veranderd. Aanbestedingen worden niet (uitsluitend) gezien als instrument van economisch beleid voor het creëren van economische groei en banen, maar als krachtig instrument om de samenleving op duurzame, slimme en rechtvaardige wijze in te richten.

De vraag die tijdens dit congres centraal staat luidt: in hoeverre biedt de huidige Aanbestedingswet  een geschikt juridisch kader om die gewenste ontwikkeling te faciliteren? Schiet de wet niet te kort, nu zij overheidsaanbesteders onvoldoende handvatten biedt voor het maken van keuzes met het oog op het optimaal realiseren van de inkoopdoelstellingen?

Voor een overzicht van het programma en aanmelden, zie de UU website.