Profielschets voor nieuwe Rector Magnificus opgesteld

Op 26 maart neemt Bert van der Zwaan tijdens de Dies Natalis afscheid als Rector Magnificus van de Universiteit Utrecht (UU). Er wordt gezocht naar een inspirerende, aan de UU verbonden opvolger. Een hoogleraar met een grote wetenschappelijke staat van dienst en ruime bestuurlijke ervaring. De Raad van Toezicht (RvT) heeft met inbreng van de vertrouwenscommissie van de universiteitsraad een profiel opgesteld voor de functie. De volledige vacaturetekst is te vinden in de link onderaan dit nieuwsbericht. 

Samen met de Voorzitter en Vicevoorzitter vormt de Rector Magnificus het College van Bestuur(CvB). De Rector is het gezicht van de academische gemeenschap en, binnen het collegiale bestuursmodel, verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en studenten. De Rector is een gerespecteerde hoogleraar en ervaren bestuurder. De RvT zoekt in eerste instantie binnen het hooglerarencorps van de Universiteit Utrecht naar geschikte kandidaten.

Solliciteren tot en met 5 januari

Aan decanen en de universiteitsraad is gevraagd kandidaten naar voren te brengen. Belangstellende hoogleraren kunnen ook zelf hun interesse kenbaar maken door vóór 6 januari cv en motivatie te sturen naar Leon van de Zande, algemeen directeur van de Universiteit Utrecht en secretaris van de sollicitatiecommissie.

Meer informatie en contact

Bekijk de uitgebreide profielschets en neem voor vragen contact op met Leon van de Zande, algemeen directeur, l.a.vandezande@uu.nl; (06) 38197284.