Professor Van Rijswick ontvangt Schilthuispenning

Minister Schultz van Haegen en Professor Van Rijswick

Prof. mr. Marleen van Rijswick (Rechtsgeleerdheid) heeft de Schilthuispenning toegekend gekregen. Zij ontving de penning op woensdag 10 februari uit handen van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) voor haar belangrijke aandeel in de ontwikkeling en beoefening van het waterrecht en waterbeheer.

Minister Schultz van Haegen roemt van Rijswick onder meer vanwege haar indrukwekkende lijst van publicaties en studies die op haar naam staan. Ook geeft ze aan dat van Rijswick in haar werk de verbinding weet te leggen tussen de theorie en praktijk van het waterbeheer. 

Bekijk de tekst van de Schilthuislezing (pdf) van Marleen van Rijswick.

Professor van Rijswick is voorgedragen voor de penning door de commissie van advies onder voorzitterschap van Koos van den Berg. Haar proefschrift uit 2001 met de titel De kwaliteit van water, Europese en nationale instrumenten voor de bescherming van oppervlaktewater was baanbrekend voor de relatie tussen de Europese en nationale waterregelgeving. Als hoogleraar Europees en Nationaal waterrecht geeft van Rijswick al jaren colleges op universiteiten in Nederland en buitenland. Daarnaast leidt zij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law.

Over de Schilthuispenning
De Schilthuispenning wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de ontwikkeling en beoefening van het waterrecht in brede zin. De penning is in 1981 ingesteld door het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat om de belangstelling voor het waterschapsrecht te vergroten. Dit jaar is de penning voor de laatste keer uitgereikt.