Professor Tanja van der Lippe genomineerd voor de Huibregtsenprijs

Onderzoek naar investeringen in een duurzame arbeidsmarkt

Tanja van der Lippe
Tanja van der Lippe tijdens een toespraak bij de opening van het academisch jaar.

Wanneer neemt een werkgever de beslissing om te investeren in een werknemer? En wanneer maken werknemers gebruik van regelingen zoals verlof of een training? Professor Tanja van der Lippe organiseerde een grootschalig Europees onderzoek waarbij dit soort vragen centraal stonden. Voor dat onderzoek is ze nu genomineerd voor de Huibregtsenprijs van de KNAW.

Van der Lippe is heel blij met de nominatie, al is de concurrentie voor de uiteindelijke prijs groot. “Ik zie het als een groot compliment, het laat zien dat het realiseren van een duurzame arbeidsmarkt als een belangrijke kwestie wordt onderkend. Een beloning voor ons harde werk! Van de andere genomineerden komen er veel uit de life sciences hoek, ik weet niet wat dat over onze kansen zegt... Maar het is heel eervol om genomineerd te zijn en ik krijg nu al felicitaties.” De Huibregtsenprijs bestaat sinds 2005 en gaat jaarlijks naar een recent onderzoeksproject dat wetenschappelijk vernieuwend is met een duidelijke maatschappelijke relevantie.

Maatschappelijk belang van een “duurzame” arbeidsmarkt

Met meer vrouwen, meer 55-plussers, meer tijdelijke contracten, meer invloed van technologie en meer migratie op de arbeidsmarkt, is het een belangrijke vraag hoe je mensen bevlogen, gezond en productief aan het werk houdt. Het ERC gefinancierde onderzoek Sustainable Workforce, waarvan de resultaten toevallig volgende week als boek verschijnen, richtte zich van 2013 tot 2018 op deze kwestie. Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht en daar ook verbonden aan de Future of Work hub, initieerde en organiseerde het onderzoek.

Organisaties willen zelf ook graag weten weten: bij wie moet ik wat investeren om mensen goed te laten werken?

De maatschappij zoekt naar antwoorden, ziet zowel de organisatie van de Huibregtsenprijs als socioloog Van der Lippe. “Organisaties willen zelf ook graag weten: bij wie moet ik wat investeren om mensen goed te laten werken?”, aldus Van der Lippe, “Zijn dat trainingen, of regelingen die de werk-privé balans bevorderen? Kennen en gebruiken medewerkers die en helpen ze?”

Workforce Sustainability Testing Platform

Een grote reden waarom Van der Lippes onderzoek de nominatie krijgt, is het feit dat ze de resultaten en methodologie ook beschikbaar stelt aan organisaties. Er wordt samen met geïnteresseerde ondernemingen een Workforce Sustainability Testing Platform (Work-STeP) ontwikkeld, een online programma dat bedrijven helpt om vragen of zorgen over duurzame inzetbaarheid te beantwoorden. Drijvende kracht hierachter is Thomas Martens, impactmanager en ook nauw betrokken bij de Future of Work hub van de Universiteit Utrecht. Hij vroeg hiervoor een Proof of Concept aan bij de EU en die hebben de onderzoekers ook gekregen. Vooral bij het midden- en kleinbedrijf is dit platform zeer welkom, omdat zij de middelen niet hebben voor dure HR analytics programma’s. En het midden- en kleinbedrijf vormt in Europa een hele grote groep werkgevers.

Voordeel van internationale vergelijking

Het Sustainable Workforce onderzoek beslaat elfduizend werknemers in negen Europese landen: Nederland, Duitsland, Zweden, Finland, Engeland, Bulgarije, Hongarije, Portugal en Spanje. De onderzoekers hebben enquêtes afgenomen onder werknemers, hun leidinggevenden en HR-medewerkers in 259 ondernemingen

cover boek Sustainable Workforce Tanja van der Lippe

“Die Europese schaal heeft twee voordelen”, legt Van der Lippe uit. “We kunnen meer over de situatie in Nederland leren, door te vergelijken met andere landen. En ten tweede was deze manier van data verzamelen en combineren nog nooit gedaan. Er waren grote datasets over duurzame inzetbaarheid van werknemers in landen, maar niet in combinatie met bedrijven. Stel: in een bepaald beroep is tijdelijk werk in opmars. Dan zijn belangrijke vragen: komt dat door de aard van het werk? Of door die specifieke bedrijven? Of is iets anders van invloed, zoals de wetgeving in een land of de invloed van collega’s? Daar heeft ons onderzoek antwoorden op kunnen geven.”

Prijsuitreiking en boek

De winnaar van de Huibregtsenprijs wordt op 7 oktober bekend gemaakt op de Avond van Wetenschap en Maatschappij in de Ridderzaal in Den Haag. De prijs bestaat uit een sculptuur, een geldbedrag van 25.000 euro geoormerkt voor wetenschappelijk onderzoek en een aangeboden workshop. Het boek Investments in a Sustainable Workforce in Europe onder redactie van Tanja van der Lippe en Zoltán Lippényi verschijnt op 25 juni.