27 november 2017

Professioneel leiderschap - interessante opbrengst congres (16/11/17)

Vier lessen over leiderschap in maatschappelijke organisaties
Korte terugblik op een deelsessie

Bijdrage van Lars Tummers (Universiteit Utrecht) & Henriëtte Post

Samen met professionals uit onder andere zorgorganisaties, gemeenten en de rechtbank hebben we het thema leiderschap in maatschappelijke organisaties uitgediept. We kwamen tot een aantal lessen, onder andere op basis van literatuur maar ook via discussies:

  1. Leiderschap is niet volledig aangeboren. Je kan het ook ontwikkelen. Via leiderschapsprogramma’s kun je je ontwikkelen tot een sterkere leidinggevende (Avolio e.a., 2009).
  2. Om beter te worden in leiderschap is het goed om te beseffen dat leiderschap deels maakbaar is. Je kunt beter het gevoel hebben dat je leiderschap kan ontwikkelen (growth mindset) dan dat leiderschap gewoon vaststaand is (fixed mindset) (zie Dweck, 2006).
  3. Leiderschap in maatschappelijke organisaties heeft specifieke kenmerken waar je rekening mee moet houden. Zo moeten leidinggevenden meer rekening houden met de invloed van de politiek en hun maatschappelijke legitimiteit keer op keer verdienen (zie Tummers & Knies, 2016).
  4. Leidinggevenden van maatschappelijke organisaties moeten verantwoording afleggen, en komen vooral in het gedrang als hun acties afwijken van wat het publiek van hen verwacht (casus De Staat, NRC, 2016)

Bronnen:
Avolio, B. J., Reichard, R. J., Hannah, S. T., Walumbwa, F. O., & Chan, A. (2009). A meta-analytic review of leadership impact research: Experimental and quasi-experimental studies. The Leadership Quarterly, 20(5), 764-784.
Dweck, C. S. (2006). Mindset: The new psychology of success. Random House Incorporated.
NRC (2016). Verdeeldheid over subsidie toekenning De Staat, viahttps://www.nrc.nl/nieuws/2016/08/03/verdeeldheid-over-subsidie-toekenni...
Tummers, L., & Knies, E. (2016). Measuring public leadership: Developing scales for four key public leadership roles. Public Administration, 94(2), 433-451.