15 februari 2017

Prof. mr. Elisabetta Manunza benoemd als lid kwaliteitscommissie BIBOB

Per november is prof mr Elisabetta Manunza benoemd voor de komende vier jaar tot de Kwaliteitscommissie Bibob door de Minister van Veiligheid en Justitie. Om de transparantie en de kwaliteit van de Bibob-adviezen te bevorderen, is een onafhankelijke kwaliteitscommissie opgericht die steekproefsgewijs de kwaliteit van de adviezen van het Bureau en de zorgvuldigheid waarmee die adviezen worden gemaakt, beoordeelt. De kwaliteitscommissie rapporteert aan de minister van Veiligheid en Justitie en brengt jaarlijks een verslag uit. Het besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 november 2016 om Manunza te benoemen als lid van de commissie is ook te vinden in de Staatscourant, artikel 4.