1 november 2017

Prof. Marijk van der Wende per 1 november faculteitshoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie

Prof. dr. Marijk van der Wende.

Per 1 november 2017 is prof. dr. Marijk van der Wende actief als faculteitshoogleraar bij de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie. Zij zal gaan bijdragen aan het bevorderen van de interdisciplinaire samenwerking binnen de faculteit en aan de internationale positionering en performance van de faculteit.

Leerstoel

Vanuit haar leerstoel Higher Education Systems, gevestigd bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), zal Van der Wende inhoudelijke thema’s uitwerken over de uitdagingen van globalisering voor het hoger onderwijs. Deze thema's sluiten nauw aan bij het strategische thema Institutions for Open Societies van de Universiteit Utrecht, vooral als het gaat om Institutions for equality, inclusiveness and social mobility en Institutions for innovation and economic growth. In haar oratie (op 12 december 2016) ging zij hier al dieper op in.

Executive programma

Ook zal zij binnen het aanbod van executive onderwijsaanbod van Recht, Economie, Bestuur en Organisatie een programma ontwikkelen over “Besturen van de universiteit in de 21ste eeuw”. Hierin staan de rol en positionering van hoger onderwijs centraal.

Van der Wende is lid van Academia Europaea en affiliate faculty and research associate at the Center for Studies in Higher Education (CSHE) at the University of California Berkeley.